Ve středu 20.3.2019 se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu “Koukají na nás správně?”.

Nahlaste ve své třídě, zda máte o vyšetření očí u svého dítěte zájem. Paní učitelky Vám sdělí další podrobnosti.
Pokud budete chtít své dítě nechat vyšetřit, podepište, prosím, ve třídě u paní učitelky “formulář pro vyjádření souhlasu” a ve třídě v den vyšetření uhraďte poplatek 150 Kč za vyšetření. Zdravotnický pracovník vystaví příjmový doklad na vybranou částku a každý rodič společně s výsledky o vyšetření, které přijdou do 14 dní od data vyšetření zpět do mateřské školy, obdrží v obálce také příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření.
http://www.primavizus.cz