Adaptační režim

Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobivý adaptační režim. Tzn.již při prvních pohovorech s rodiči při zápisu do MŠ, při seznamovací schůzce v červnu je rodičům doporučena možnost individuální volby adaptace, postupné začleňování dítěte do nového prostředí a usnadnit tak zásadní změnu v životě dítěte – první odloučení od rodiny.

Rodičům je dána možnost trávit s dítětem určenou dobu společně ve třídě MŠ.

Dle dosavadní zkušenosti rodiče využívají tuto možnost, doba strávená v mat.škole se postupně prodlužuje, dítě se osamostatňuje, odpoutává od rodičů a získává citový vztah k učitelce, seznamuje se s novým prostředím i vrstevníky, režimem dne v MŠ, ostatním personálem atd. Při dlouhodobém přetrvávání potíží s adaptací a po konzultaci s pediatrem je doporučen pedagogem a ředitelkou odklad docházky do MŠ .

Učitelky uplatňují adaptační režim po celý měsíc září a s každým novým nástupem dítěte.