Fotografování tříd se překládá na úterý 6. 6. v 9:00 hod.
Cena fotografie 35,- Kč, vybíráme ve třídách.