Individuální vzdělávání

V případě zájmu o individuální vzdělávání je třeba, aby přihlásil své dítě u zápisu, nebo tuto skutečnost nahlásil a to nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku a to písemně, viz formulář.

oznámení individuálního vzdělávání – formulář