Informace pro rodiče dětí, které jsou přihlášeny k docházce v týdnu od 26.8. do 30.8.2019.

Příchod do MŠ v čase: 6,30 – 8,40 hod.

Odhlášení dítěte: do 8 hod.

Třída: BERUŠKY

Platba školného na tento týden (mimo předškoláků a dětí s OŠD):

částka 167,- Kč, variabilní symbol, který má dítě přidělen od září 2018 (jedná se o trojčíslí)

Splatnost školného: do 26.8.2019

Stravné bude odečteno z přeplatků, které nebyly vráceny. Vyúčtování stravného proběhne v září 2019.

Těšíme se na Vás.