zahájení školního roku 2019/2020:  2. září 2019

příchod do MŠ: 6,30 – 8,30 hodin

provozní doba: 6,30 – 17,30 hodin

rozdělení dětí do tříd: jmenné seznamy dětí a jejich rozdělení do tříd budou k dispozici na nástěnce v chodbě u hlavního vchodu

předání dětí: osobně paní učitelce  v šatně na kmenové třídě

platby: variabilní symbol na školné a stravné zůstává dítěti stejný, rodičům nových dětí předá na třídě paní učitelka písemné informace  pro zřízení trvalých příkazů

školné rodiče  předškoláků neplatí: děti, které ve školním roce 2019/2020 budou předškoláci a děti s odkladem školní docházky, mají předškolní vzdělávání zdarma

splatnost školného a stravného: vždy do 15. dne v měsíci

adaptační režim  nově přijatých dětí: rodiče si mohou s paní učitelkou na třídě dohodnout dobu po kterou bude dítě v začátku docházet (polodenně, celodenně, konkrétní dny v týdnu apod.), rodiče mohou , po domluvě s paní učitelkou , zůstat po určitou dobu ve třídě

co potřebuje dítě ve školce: oblečení do hernyoblečení na zahradu, bačkory, náhradní spodní prádlo, pyžamo, malé děti si mohou přinést menší hračku

Prosíme rodiče, aby všechno oblečení i boty podepsali a náhradní oblečení uložili dětem do pytlů v šatně.

Veškeré další potřebné informace Vám sdělí paní učitelky nebo ředitelka školy.

Přejeme dětem i rodičům úspěšný školní rok.