Opatření k provozu od 25.5.2020 – aktualizace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – nutné vyplnit před vstupem do MŠ