Sluníčkové léto, hodně krásných zážitků a pohody v době prázdnin přeje všem
kolektiv zaměstnanců MŠ.