Mimořádné akce

Pro děti pořádáme řadu zajímavých akcí –přehled školních akcí je přílohou školního vzdělávacího programu.

Každý měsíc přijíždí do MŠ soubory s divadelními představeními, s mnohými máme dlouholetou spolupráci.

V červnu jsme na školní zahradě shlédli ukázky létajících dravců, vystoupení bylo velkým zážitkem.

Dále pak děti shlédnou kouzelnické a cirkusové představení, budou se podílet na vánoční výstavě svými výtvarnými dílky.

K Mikuláši pořádáme divadlo s nadílkou, na vánoce besídky s dárečky, tvořivé dílny, Tříkrálové putování po školce, masopustní veselí, vynášení zimy a vítání jara řehtačkami, přenocování v mateřské škole…

V zimních měsících navštěvujeme knihovnu na Novodvorské.

Předškolní třídy vyrážejí na jaře do přírody MHD, vlakem – např. na Zbraslav, V.CHuchle, na Sázavu či Karlštejn.

Dále jsou to besídky pro maminky, oslavy dne dětí – zahradní slavnosti, celodenní výlet na zajímavé místo Čech, polodenní vycházky.