Mateřská škola Jílovská oznamuje, že pověřencem pro ochranu osobních údajů MŠ je pí. Hana Maňáková. (povinnost podle čl. 37 a násl. Nařízení GDPR)
kontakt : poverenec.gdpr@praha4.cz , hana.manakova@praha4.cz