Mateřská škola Jílovská po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 4 oznamuje přerušení provozu
v době letních prázdnin, tj. od 2.7. 2018 do 24.8. 2018.

Seznam mateřských škol, které zajišťují prázdninový provoz je vyvěšen na nástěnkách ve všech třídách. Během května vám budou předány přihlášky k prázdninovému provozu na jednotlivé MŠ a kopie evidenčního listu. Na přihlášce bude uveden termín platby stravného a školného, který bude nutno dodržet.
Pro naše děti je primárně určena na červenec MŠ Mezivrší a na srpen MŠ Němčická.
Prázdninový provoz je určen dětem zaměstnaných rodičů.
Prosíme, zapisujte se ve svých třídách do prázdninových seznamů.

Nový školní rok začíná 3. září 2018.