Oznamujeme rodičům přihlášených dětí na prázdninový „přípravný týden“ – tj  27. 8. – 31. 8. 2018
( pouze  pro děti z MŠ Jílovská ), že poplatky za stravné a školné bude v hotovosti vybírat pí. hospodářka v pondělí 27. srpna od 6:30 do 9:00 u hlavního vchodu MŠ.
Přípravný týden se netýká nově přijatých dětí. Nový školní rok začíná 3. září.

Děkujeme.