Mateřská škola Jílovská oznamuje výši „školného“ na šk. rok 2017/18 : 570,-Kč na měsíc.