Výše úplaty za předškolní vzdělávání  ( školné ) na příští školní rok je 670,-Kč/měsíc.