Péče o děti

Nadstandardní péče o děti

Nabízených aktivit rodiče využívají zvláště v předškolních třídách. Dětem jsou nabídnuty v tomto školním roce tyto kroužky :

  • seznamování s anglickým jazykem
  • práce s keramickou hlínou
  • taneční kroužek
    pohybový kroužek : „Děti na startu“
    pohybový projekt : „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Všechny tyto aktivity jsou placené rodiči a probíhají v MŠ za účasti odborných lektorů s dostatečnou zkušeností v práci s dětmi.

Keramický kroužek vede paní učitelka Fikarová a p.ředitelka Šebková.

Angličtina probíhá každé pondělí a středu (ve 2 skup.) , keramický kroužek probíhá ve třech skupinách každé úterý po obědě.

Plavecký výcvik v tomto pololetí z kapacitních důvodu v bazénu v Podolí nebude.

Taneční kroužek vede p.Petr Dostál každé pondělí odpoledne, kroužek je vhodný i pro děti tříleté.

Pohybový kroužek vede cvičitelka pí. Javůrková, cvičení se zvířátky vede pí. uč. Čemusová. Tyto aktivity probíhají v pondělí odpoledne.