Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020 stanovila ředitelka , v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění  a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,  ve výši 700,- Kč/měsíc.

Děti s povinnou předškolní docházkou a s odkladem školní docházky mají předškolní vzdělávání zdarma.

Splatnost úplaty je vždy do 15. v měsíci na účet školy: 2000841319/0800.

Variabilní symbol bude dítěti přidělen.