Platby na květen a červen 2020

Platba školného na květen od 25.5.2020 166,- Kč (v případě i jednoho dne docházky)

V případě, že dítě ani jeden den v květnu nenastoupí, školné rodič neplatí, stravné se automaticky odhlašuje.

Platba školného na červem 2020 – 700,- Kč (v případě i jednoho dne docházky)

V případě, že dítě ani jeden den v červnu nenastoupí, školné rodič neplatí, stravné se automaticky odhlašuje.

Vyúčtování za školní rok proběhne po uzávěrce června 2020, v případě, že dítě bude docházet v prázdninových měsících, proběhne vyúčtování po srpnové uzávěrce.