Vážení rodiče.

Ve čtvrtek 7.9. bude pí. hospodářka vydávat novým dětem variabilní symboly na platbu školného a stravného. Dostavte se, prosím tento čtvrtek nebo v úterý 12. 9. do kanceláře pí. hospodářky ráno 7:00 – 9:00, 12:30 – 17:00. Dětem, které již navštěvovaly MŠ, variabilní symboly zůstávají stejné.
Podrobné info je v MŠ na nástěnce s jídelníčkem. Platby je třeba uhradit vždy do 15.dne v měsíci.

Děkujeme.