Platby za březen 2020

  1. ŠKOLNÉ: Z důvodu přerušení provozu od 18.3.2020 bude školné za březen 2020 kráceno poměrnou částí. Částku na tento měsíc stanovila ředitelka školy na: 384,- Kč. Vzhledem k tomu, že platby byly již zaslány, přeplatky za tento měsíc budou vráceny rodičům na běžné účty v dubnu 2020.
  2. STRAVNÉ: Po dobu přerušení provozu jsou všechny děti ze stravování automaticky odhlášeny, přeplatky budou zaslány v červenci 2020, případně na žádost rodiče budou vráceny rodičům na běžné účty v dubnu 2020.