Poplatky

Úplata za předškolní vzdělávání:
úplata za celodenní předškolní vzdělávání pro školní rok 2016/2017 …………… 510,- Kč měsíčně

Děti, které navštevují poslední ročník MŠ – neplatí, děti, které mají odklad školní docházky podle novely školského zákona
budou úplatu hradit – podle vyhlášení platnosti zákona a výkladu min. školství – od ledna 2013.
Pravila pro výběr školného určuje „Vnitřní předpis“ vydaný MŠ.
Stravování : od září 2014 změna platby za celodenní stravné v MŠ – vyhláška č.463/2011 Sb.
Děti 3-6 let celodenní stravné …………………………………….. 35,- Kč na den
Děti 7 let (dle nové vyhlášky) celoden. stravné …………… 38,- Kč na den
Rozdělení stravného na jednotlivá denní jídla :
dopolední přesnídávka ………………. 8,-Kč
oběd ………………………………………… 19,-Kč
odpolední svačina …………………….. 8,-Kč
ro děti ve věkové kategorii 7-10 let :
dopolední přesnídávka …………. 9,-Kč
oběd ……………………………………. 20,-Kč
odpolední svačina ………………… 9,-Kč
Platba za stravné bude hrazena paušální částkou 700,-Kč měsíčně na účet mateřské školy.
Variabilní symbol vám bude přidělen paní hospodářkou.

Úřední hodiny : úterý 7.00 – 9.00 a 12.30 – 17.00