Poplatky

Úplata za předškolní vzdělávání:
úplata za celodenní předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 …………… 670,- Kč měsíčně

Děti, které navštevují poslední ročník MŠ a děti s odkladem školní docházky podle novely školského zákona – neplatí.
Pravila pro výběr školného určuje „Vnitřní předpis“ vydaný MŠ.
Stravování : od září 2017 změna platby za celodenní stravné v MŠ – vyhláška č.463/2011 Sb.
Děti 3-6 let celodenní stravné …………………………………….. 37,- Kč na den
Děti 7 let (dle nové vyhlášky) celoden. stravné …………….. 40,- Kč na den
Rozdělení stravného na jednotlivá denní jídla :
dopolední přesnídávka ……………….. 9,-Kč
oběd ………………………………………… 19,-Kč
odpolední svačina ………………………. 9,-Kč
ro děti ve věkové kategorii 7-10 let :
dopolední přesnídávka …………. .10,-Kč
oběd ……………………………………. 20,-Kč
odpolední svačina …………………  10,-Kč
Platba za stravné bude hrazena paušální částkou 800,-Kč měsíčně na účet mateřské školy.
Variabilní symbol vám bude přidělen paní hospodářkou.

Úřední hodiny : úterý 7.00 – 9.00 a 12.30 – 17.00