Platby

Hospodářka školy: Helena Filová

Telefon: 241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)
Úplata za celodenní předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byla stanovena na 800,- Kč měsíčně.
Děti, které navštěvují poslední ročník MŠ a děti s odkladem školní docházky , dle novely školského zákona, neplatí.
Pravila pro výběr školného upravuje vnitřní směrnice školy.

Variabilní symbol vám bude přidělen.

Číslo účtu: 2000 841319/0800


Platba stravného
Děti  3-6 let s celodenní docházkou: 37,- Kč/ den
Děti 7 let s celodenní docházkou: 40,- Kč / den
V ceně celodenní docházky: svačina, oběd, odpolední přesnídávka, celodenní pitný režim
Platba za stravné  – zálohově : 800,-Kč/měsíc

Pravidla pro výběr stravného upravuje vnitřní směrnice školy.


Variabilní symbol vám bude přidělen .

Číslo účtu: 2000 841319/0800

vnitřní řád školní jídelny

směrnice o stravování