Prázdninový provoz: 7-8/2020

ZMĚNA  PRÁZDNINOVÉHO  PROVOZU  V  ČERVENCI  2020

Prázdninový provoz v červenci 2020 bude probíhat v naší MŠ, tímto se ruší původní varianta.

Z důvodu zabezpečení ochrany a potřebné  organizace tohoto provozu je nezbytné, aby rodiče nahlásili docházku na červenec nejpozději do 15.5.2020 a to způsobem:

  • e-mail – info@msjilovska.cz
  • předmět e-mailu: přihláška na červenec
  • text e-mailu: jméno dítěte a které konkrétní dny v červenci bude dítě docházet

Apelujeme na všechny rodiče, aby zvážili docházku dětí a využívali ji v nutných případech, kdy musí být na svých pracovištích. Všichni musíme chránit zdraví dětí, ale také našich pracovníků.

PŘIHLÁŠKY NA  ČERVENEC DO MŠ  MEZIVRŠÍ a  MŠ NĚMČICKÁ, KTERÉ RODIČE JIŽ  ODEVZDALI, BUDOU AUTOMATICKY ZAŘAZENY. RODIČE JIŽ NEMUSÍ DÍTĚ PŘIHLAŠOVAT PŘES VÝŠE UVEDENÝ SYSTÉM.

V jakém režimu provoz bude upřesňuje odkaz z webových stránek MČ Praha 4, viz. níže.

https://www.praha4.cz/Praha-4-obnovi-provoz-svych-materskych-skol-1.html

Vyplněné přihlášky na prázdninový provoz – červenec a srpen 2020 posílejte do 15.4.2020 elektronicky na: info@msjilovska.cz

součástí přihlášky jsou tyto přílohy:

  1. ofocený evidenční list (vyžádat na kmenové školce elektronicky)
  2. ofocená karta zdravotního pojištění (zaslat elektronicky)

V případě potíží se zasláním příloh kontaktujte ředitelku MŠ: Ivana Vocetková, 734 101 745, e-mai: info@msjilovska.cz

Aktuální informace a pokyny k přihlášení