Prázdninový provoz: 7-8/2020

Vyplněné přihlášky na prázdninový provoz – červenec a srpen 2020 posílejte do 15.4.2020 elektronicky na: info@msjilovska.cz

součástí přihlášky jsou tyto přílohy:

  1. ofocený evidenční list (vyžádat na kmenové školce elektronicky)
  2. ofocená karta zdravotního pojištění (zaslat elektronicky)

V případě potíží se zasláním příloh kontaktujte ředitelku MŠ: Ivana Vocetková, 734 101 745, e-mai: info@msjilovska.cz

 

Aktuální informace a pokyny k přihlášení