Přeplatky za stravné byly vráceny v červenci 2019. Přeplatky u dětí, které mají nahlášenou docházku poslední týden v srpnu 2019, budou vráceny v září 2019.