Vážení rodiče,

abychom předešli frontám a dlouhému čekání při vstupu do školky , přineste již si vyplněné čestné prohlášení. Datum čestného prohlášení musí mít den nástupu dítěte do školky.

Děkujeme za spolupráci.

Čestné prohlášení pro vstup dítěte do školky