Dne 6. března bude probíhat v MŠ od 9:00 psychologické šetření přihlášených předškoláků.
Odpoledne budou rodičům poskytnuty konzultace, bližší informace u třídních učitelek.