Režim dne

Režim dne je přizpůsoben věku dětí, potřebám biologickým, hygienickým a psychologickým. To znamená, že je dětem dán dostatečný prostor pro hru, pohyb, řízenou činnost a odpočinek. Činnosti jsou střídány, dětem je dána možnost výběru, volby, ale i pevného řádu pro snadnou orientaci v prostoru i čase : např. stejný čas na přesnídávku a oběd, na vycházku, přibližně stejný sled činností – klidových a aktivních.Režim dne lze přizpůsobit momentálním podmínkám, náladě dětí, zaujetím pro činnost, přáním dětí , při mimořádných akcích, slavnostech atd.