Připomínám termín schůzky rodičů nově přijatých dětí : 14. 6. 2018 v 17:00 v MŠ ve třídě Lišky.
Bude rozdáno „Rozhodnutí o přijetí“, budou sděleny informace o MŠ, provozu, adaptačním období atd. Účast doporučuji bez přítomnosti dětí, ať vše proběhne klidně.

Děkuji. Mgr. Alena Šebková, řed. MŠ.