registr.číslo     přijetí
03/18 ANO
37/18 ANO
30/18 ANO
10/18 ANO
64/18 ANO
48/18 ANO
92/18 ANO
01/18 ANO
35/18 ANO
14/18 ANO
84/18 ANO
51/18 ANO
07/18 ANO
65/18 ANO
90/18 ANO
54/18 ANO
05/18 ANO
46/18 ANO
02/18 ANO
16/18 ANO
79/18 ANO
19/18 ANO
23/18 ANO
57/18 ANO
68/18 ANO
75/18 ANO
38/18 ANO
42/18 ANO
82/18 ANO
89/18 ANO
29/18 ANO
62/18 ANO
58/18 ANO
63/18 ANO
31/18 ANO
04/18 ANO
49/18 ANO
71/18 ANO
41/18 ANO
45/18 ANO
52/18 ANO
28/18 ANO
81/18 ANO
32/18 ANO
83/18 ANO
08/18 ANO
09/18 ANO
40/18 ANO
36/18 ANO
22/18 ANO
39/18 ANO
78/18 ANO
11/18 ANO
44/18 ANO

 

Schůzka rodičů nově přijatých dětí – školní rok 2018/19
se koná ve čtvrtek 14. června 2018 v 17:00 hod. ve třídě Lišky.
Budou rozdána „Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání“, informace k nástupu do MŠ.

Setkání doporučuji bez účasti dětí !