SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18 POD REGISTRAČNÍMI ČÍSLY

49/17 ANO
01/17 ANO
02/17 ANO
05/17 ANO
06/17 ANO
08/17 ANO
09/17 ANO
10/17 ANO
11/17 ANO
16/17 ANO
18/17 ANO
19/17 ANO
20/17 ANO
21/17 ANO
22/17 ANO
24/17 ANO
26/17 ANO
27/17 ANO
28/17 ANO
30/17 ANO
31/17 ANO
32/17 ANO
35/17 ANO
36/17 ANO
37/17 ANO
39/17 ANO
40/17 ANO
41/17 ANO
42/17 ANO
43/17 ANO
45/17 ANO
47/17 ANO
51/17 ANO
52/17 ANO
53/17 ANO
54/17 ANO
56/17 ANO
58/17 ANO
60/17 ANO
61/17 ANO
62/17 ANO
63/17 ANO
66/17 ANO
72/17 ANO
73/17 ANO
74/17 ANO
76/17 ANO
77/17 ANO                                   Schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční ve středu
78/17 ANO                           14. 6. 2017 od 17:00 hod. Účast rodičů doporučuji bez přítomnosti
81/17 ANO                                   dětí. Vydávání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
83/17 ANO                                   na schůzce nebo v úterý 13. 6. od 12:30 hod. v ředitelně MŠ.
84/17 ANO                                  Vydávání rozhodnutí o nepřijetí rovněž v úterý 13. 6. od 12:30 h.
86/17 ANO                                   Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou.
85/17 ANO  – individ. vzdělávání