Školné na červenec 2020

Školné na červenec: 700,- Kč (týká se přihlášených dětí)

Splatnost: do 15.7.2020