Školné na srpen 2020

Školné na srpen 2020: 500,- Kč (týká se přihlášených dětí)