Spolupráce

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči je naším prvořadým záměrem. Je třeba navázat s rodiči dobrý a důvěrný kontakt, aby spolupráce měla patřičný efekt, zdůvodnit rodičům proč a jak působit na dítě a vyvolat zájem o chod života v mateřské škole , o projevy jeho dítěte v MŠ.

Běžné jsou každodenní pohovory učitelky s rodiči. Rodiče přijímají a akceptují konzultace, většinou je s nimi spolupráce dobrá a užitečná .

Někteří rodiče se snaží podle své profese a možnosti podporovat naši MŠ věnovaným materiálem – kancelářskými potřebami, šitím do pokojíčku, knížkami, dárkovými balíčky k Mikuláši, hračkami , vánočními dárky, odměnami na zahradní slavnost atd., čehož si velmi vážíme.

Pro zlepšení vztahů MŠ + rodina a rodiče + dítě pořádáme tyto společné akce :

vánoční tvořivá dílna – v průběhu prosince vytváříme společně s rodiči a dětmi vánoční drobnosti (svícny, ozdoby, přání atd.), zažijeme pěknou vánoční atmosféru a pohodu, radost z vyrobeného dílka

  • vánoční zpívání pro rodiče
  • velikonoční tvořivá dílna pro rodiče s dětmi
  • besídka nejen pro maminky – v květnu
  • společné odpoledne na zahradě k MDD : atrakce, sportovní disciplíny, obchod s dobrotami pro rodiče i děti
  • společná videoprojekce z ozdravného pobytu
  • akce podle třídních projektů

Spolupráce s rodiči je otevřená kapitola, kterou lze během roku doplňovat podle aktuální potřeby.