Vážení rodiče,

školní rok 2020/2021 začíná 1.září 2020. Několik důležitých informací k zahájení.

Provoz MŠ: 6.30 – 17.30 hod.

Děti budou rozděleny do tříd podle věku.

Jmenné seznamy budou k dispozici 1.9.2020 u vchodu na nástěnce.

Příchod: 6.30-8.30 hod.

Omluvy dětí: nejpozději do 8.00 hod

Čipy: pro vstup do MŠ použijte čipy (pro rodiče, kteří již mají čip zakoupený)

Zakoupení čipů: u hospodářky školy (7.00 – 8.30 hod.)

Informace k platbám a vyúčtování: u hospodářky školy, e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

Školní řád a další organizační informace: na nástěnkách v šatnách