V pátek 1. června uspořádáme dopoledne „zahradní slavnost“ ke Dni dětí. Na zahradě budou připraveny
nejrůznější atrakce a soutěže. Dejte, prosím, dětem sportovní oblečení.

Děkujeme.