Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

Letos opět nabízíme pro děti tradičně oblíbené aktivity, přihlásit se můžete na svých třídách.

angličtina hravou formou (pro předškoláky)
termín : pondělí a středa
cena : 1 590,-Kč/pololetí

keramický kroužek
termín : středa – lichý týden (Berušky, Lišky) – kroužek vede Veronika Kadeřábková
středa – sudý týden (Koťata) – kroužek vede Hana Jírová
čtvrtek – sudý týden (Slůňata) – kroužek vede Lenka Fikarová

1.skupina: 13:00 – 13:45
2.skupina: 13:45 – 14:30
Časy jsou orientační, mohou se podle náročnosti práce lišit.
cena : 800,-Kč/ pololetí

pohybový kroužek :“Děti na startu“
termín : pondělí 14:45 – 15:30 (Berušky, Lišky)
                 úterý 13:45 – 14:30 (Koťata, Slůňata)

cena za pololetí : 800,- Kč , kroužek vede paní Javůrková

pohybový kroužek :“Dancing cajons“
termín : středa 15:00 – 15:45  

cena za pololetí : 1.600,- Kč + 400, – pronájem bedničky 

kroužek pro děti s OMJ
termín : úterý 13:00 – 13:45           

kroužek je zdarma – hrazen z projektu: „Žijeme na čtyřce společně“, kroužek vede Hana Jírová