Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

Letos opět nabízíme pro děti tradičně oblíbené aktivity, přihlásit se můžete na svých třídách.

angličtina hravou formou (pro předškoláky)
termín : pondělí a středa
cena : 1 390,-Kč/pololetí
tanečky Magic Baby (pro nejmladší děti) – letos v Beruškách
termín : pondělí  v 15.10 – 15.55 hod., začínáme 3.10.
cena : 800,-Kč/pololetí

keramický kroužek (pro předškoláky)
termín : úterý po obědě,
1.sk.    12.40 -13.10
2.sk.    13.15 -13.45
3.sk.    13.50-14.20
Časy jsou orientační, mohou se podle náročnosti práce lišit.
cena : 900,-Kč/ pololetí

plavání v Podolí pro předškoláky úspěšně skončilo
termín : úterý 9.45 – 10.30 h.   třída Slůňat
orientační cena včetně dopravy : 2 900,- Kč/pololetí
pohybový kroužek:“Děti na startu“
termín : pondělí 14:45 – 15:30 h. pro děti ze tříd Lišek a Slůňat
cena za pol. : 800 Kč, vede p. Javůrková
pohybový projekt:“ Svět nekončí za vrátky-cvičíme se zvířátky“
termín : pondělí 15:15 – 16:00 h. pro děti ze tříd Myšek a Koťat
vede p.uč. Čemusová

VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ ZA KROUŽKY :
2.pololetí

KERAMIKA (900,-Kč)  A TANEČKY (800,-Kč) – termíny plateb :

14. 2. a 21. 2. 2017 vybírá pí.hospodářka poplatky
za 2. pololetí na tanečky a keramiku.

Děkujeme za včasnou platbu.