Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

Letos opět nabízíme pro děti tradičně oblíbené aktivity, přihlásit se můžete na svých třídách.

angličtina hravou formou (pro předškoláky)
termín : pondělí a středa
cena : 1 490,-Kč/pololetí
tanečky (pro nejmladší děti)
termín : pondělí  v 15.10 – 15.55 hod., 
cena : 800,-Kč/pololetí

keramický kroužek (pro předškoláky)
termín : úterý po obědě pro děti z Myšek a Lišek
1.sk.    12.40 -13.10
2.sk.    13.15 -13.45
3.sk.    13.50-14.20
Časy jsou orientační, mohou se podle náročnosti práce lišit.
cena : 900,-Kč/ pololetí
pohybový kroužek :“Děti na startu“
termín : pondělí 14:45 – 15:30 h. pro děti ze tříd Lišek a Slůňat
cena za pol. : 800 Kč, vede p. Javůrková
pohybový projekt:“ Svět nekončí za vrátky-cvičíme se zvířátky“
termín : pondělí 15:15 – 16:00 h. pro děti ze tříd Myšek a Koťat
vede p.uč. Čemusová