Zápis 2020/2021

Přihláška k zápisu

Evidenční list dítěte

Oznámení indiv. vzděl.

Čestné prohlášení k očkování

Čestné prohlášení k pravdivosti údajů uvedených v přihlášce

Očkovací kalendář

Kritéria k přijetí

Kritéria – překlad VN

Kritéria – překlad RU

Z DŮVODU PŘERUŠENÍ  PROVOZU SE RUŠÍ:

  1. den otevřených dveří (16.4.2020)
  2. vydávání žádostí (22.4. a 23.4.2020)

Žádost o přijetí a evidenční list dítěte je k dispozici pouze elektronicky– viz níže

Další informace o průběhu zápisu budou včas na webových stránkách.

Přihláška k zápisu

Evidenční list