Pro zápis na školní rok 2018/2019 jsou vyhlášeny tyto termíny:

2.5. a 3.5. 2018 vydávání přihlášek v MŠ 13:00 – 17:30
9.5. a 10.5. 2018 příjem vyplněných přihlášek 13:00 – 18:00=zápis
Oznámení výsledků zápisu do 31.5. 2018.

Podle usnesení RMČ ze dne 27.7. 2016 je spádovou oblastí pro MŠ zřizované MČ Praha 4 celé území MČ Praha 4.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se přihlíží k trvalému pobytu dítěte na území MČ P-4, trvalému pobytu alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území MČ P-4 a věku dětí přijímaných zpravidla od tří let. Uvedené se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území městské části P-4.
Podrobnější informace budou vyvěšeny na budově MŠ a www stránkách MŠ v první polovině dubna.

Den otevřených dveří : 24. 4. 2018 od 14:00 do 17:00 a ve dnech zápisu.