Přijmeme asistenta/ku pedagoga

Přijmeme asistenta/ku pedagoga na úvazek 30 hod. týdně.

  • Požadovaná kvalifikace: kurz asistenta pedagoga nebo vzdělání v oboru pedagogiky
  • Nástup dle dohody
  • Případní zájemci zasílejte životopis na: info@msjilovska.czFotogalerie na třídách a nová hesla

Vážení rodiče,

pod ikonou jednotlivých tříd najdete fotogalerii. Mrzí nás však, že z důvodu kovidové situace nemůžeme pořádat akce, kde se právě získá nejvíce úžasných fotek. I přes tuto komplikaci se paní učitelky budou snažit na svých třídách zachytit alespoň pár zajímavých okamžiků v průběhu dne na třídě i zahradě.

Pro vyšší stupeň zabezpečení byla nastavená nová hesla, která vám sdělí vždy třídní učitelka na dané třídě.

Poracha odstraněna- školka otevřena

Vážení rodiče,

poruchu dodávky tepla se podařila nečekaně odstranit v nočních hodinách, školka je tedy dnes (19.1.2021) otevřena.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

ředitelka MŠ


Uzavření MŠ z důvodu přerušení dodávky tepla

Vážení rodiče,


z důvodu poruchy dodávky tepla a teplé vody, bude zítra 19.1. 2021 školka uzavřena.

Předpokládaná doba ukončení opravy:19.1.2021 v 18 hod.


Omlouváme se za komplikace.


ředitelka MŠ

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2020

Potvrzení za školné 2020, které může zákonný zástupce uplatnit jako slevu na dani, budou k dispozici k vyzvednutí u hospodářky školní jídelny od 11.1.2021

Keramika a pohybový kroužek do konce školního roku již neproběhnou

Kroužek keramiky a Bavíme se pohybem se do konce školního roku již neotevře.

Rodiče, kteří tyto kroužky již zaplatili, mohou u paní hospodářky požádat o vrácení částky.

Nová mobilní telefonní čísla na třídách

Vážení rodiče,

z důvodu zkvalitnění informačního systému školy, byly na třídy zakoupeny mobilní telefony. Tyto budou paní učitelky mít nejen na třídě, ale také u sebe i v době na zahradě či vycházce.

Na mobilní číslo dané třídy lze také zasílat SMS ohledně docházky, ovšem vždy bude platit systém omluv - v daný den nejpozději do 8 15 hod.

Původní telefonní čísla na pevné linky budou stále platit.

NOVÁ ČÍSLA:

KUŘÁTKA:    774 401 189

BERUŠKY:    774 990 184

MYŠKY:         774 691 089

KOŤATA:        774 338 013

LIŠKY:            775 798 915

SLONI:           777 169 305


Lišky mají stále nemocné obě paní učitelky

Paní učitelky ze třídy Lišek jsou stále nemocné, proto od 4.1.2021 budou v této třídě suplovat jiné paní učitelky.

Odpoledne se budou spojovat s dětmi ze třídy Slonů.

Přerušení provozu od 23.12.2020 - 3.1.2021

Provoz přerušen: od 23.12. 2020 do 3.1.2021

Zahájení provozu: od 4.1.2021

Karanténa třídy Slonů a Lišek

Uzavření tříd Lišek a Slůňat

Z důvodu pozitivního testu na Covid-19 u paní učitelky, budou od 22.12.2020 třídy Lišek a Slůňat uzavřeny.

Další informace budou sděleny Hygienickou stanicí Praha.


Poslední kontakt s nakaženou osobou: 17.12.2020

Případné dotazy volejte ředitelce: 734 101 745

Logopedické vyšetření pro Myšky

Náhradní termín logopedického vyšetření pro Myšky bude v pondělí 14.12.2020 od 9 hod.

Děkujeme rodičům, kteří se zapojili do akce "Děti dětem"

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do akce "Děti dětem", velice si Vaší pomoci vážíme.

V pátek 4.12.2020 bude nadílka od Mikuláše

V pátek dopoledne 4.prosince 2020 proběhne nadílka od Mikuláše. Každá třída bude mít vlastní program pro děti , který jim připraví třídní učitelky.

V případě, že budou některé děti omluveny z páteční docházky, mohou rodiče po dohodě s paní učitelkou, vyzvednout balíčky sami.

Přejeme krásný Advent.

Přichází čas vánoční

Vážení rodiče,

přichází čas vánoční, čas přání, radosti, čas velkého očekávání především pro naše děti. Vánoce jsou dny, kdy se loučíme s tím "starým" a vítáme to "nové" co přijde. 

Byl to pro všechny rok náročný a především děti byly ošizeny o spoustu zábavy a možnosti být více se svými kamarády. A právě proto Vám všem přeje tým MŠ Jílovská  pevné zdraví, klidné svátky vánoční, dětem splnění vysněných přání a rodičům možnost alespoň trochu si odpočinout a vychutnat si poslední dny tohoto roku.

Věřím, že Nový rok 2021 nám všem přinese zdraví a druhá polovina školního roku bude fungovat bez veškerých omezení.

S přátelským pozdravem

Ivana Vocetková, ředitelka


Akce "Děti dětem"

Vítáme Vás na nových webových stránkách

Vážení rodiče,

jako předvánoční dárek jsme si pro Vás připravili nové webové stránky. 

Uvítáme od každého jakýkoliv podnět k jejich struktuře či obsahu. Stránky jsou také uzpůsobené k prohlížení v mobilních telefonech. 

Novinkou je kalendář (ikona vpravo v horní části), kde budou s dostatečným předstihem zapsány důležité  informace o plánovaných akcích školy. 

Dále byly vytvořeny ikony na jednotlivé třídy, které budou obsahovat zprávy, fotografie apod. vždy pouze pro danou třídu. Z tohoto důvodu a s ohledem na dodržení GDPR, bude možná prohlídka tříd pouze po vložení hesla, které bude mít každá třída jiné. 

Heslo na konkrétní třídu bude zasláno rodičům hromadnou SMS nejpozději do středy 2.12.2020.

Celé stránky se můžou ještě mírně poupravovat nebo doplňovat, jelikož vždy až praxe ukáže, co se dá ještě vylepšit. 

Vzhledem k tomu, že tento školní rok neproběhla téměř žádná akce, nemáme  zatím žádné aktuální fotografie. Věřím však, že se nám již v příštím roce podaří některé uskutečnit a také zdokumentovat.


Ivana Vocetková, ředitelka

Otevření třídy Slůňat a Lišek

Třída Lišek a Slonů bude otevřena od 24.11. 2020 a to pro děti s negativním testem na COVID-19 (jedná se o děti, které byly v povinné karanténě).

Děti, které nebyly na testech, mají povinnou karanténu do 27.11.2020. Prosíme všechny rodiče, aby nahlásili do pátku 20.11. 2020 docházku dětí následovně :

jméno dítěte

třídu

nástup dítěte - od kdy


Docházku nahlaste na: info@msjilovska.cz

Děkujeme za spolupráci

Oznámení karantény pro třídu Lišek a Slůňat

karantény třídy Lišek a Slůňat

Třída Kuřátek bude v provozu od 5.11.2020

Třída Kuřátek bude v provozu od 5.11.2020. V případě dotazů kontaktujte kdykoliv ředitelku MŠ: 734 101 745 nebo pište na e-mail: info@msjilovska.cz

Kroužky

Zahájení kroužků do odvolání pozastaveno.

Třída Kuřátek od 30.10.2020 v karanténě

Dne 21. 10. 2020 bylo dítě ze třídy Kuřátek, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 31. 10. 2020.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

Viz: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html


Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.


Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

Děti z této třídy tedy mohou zpět do školky nastoupit v pondělí 2. 11. za předpokladu, že budou mít negativní test a budou bezpříznakové.

ING. ELIŠKA KOZOVÁ

ODBORNÝ RADA ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 446


+420 770 161 489

Aktualizace opatření

Začátek školního roku – 1. září 2020

Vážení rodiče,

školní rok 2020/2021 začíná 1.září 2020.
Několik důležitých informací k zahájení.

Provoz MŠ: 6.30 – 17.30 hod.


Děti budou rozděleny do tříd podle věku.
Jmenné seznamy budou k dispozici 1.9.2020 u vchodu na nástěnce.

Příchod: 6.30 - 8.30 hod.

Omluvy dětí: nejpozději do 8.00 hod

Čipy: pro vstup do MŠ použijte čipy (pro rodiče, kteří již mají čip zakoupený)
Zakoupení čipů: u hospodářky školy (7.00 – 8.30 hod.)

Informace k platbám a vyúčtování: u hospodářky školy, e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

Školní řád a další organizační informace: na nástěnkách v šatnáchMateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

 zřizovatel školy: 

MČ Praha 4

Městská část Praha 4

 pověřenec DPO: 
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek

Kontakty

 ředitelka: Bc. Ivana Vocetková 
tel. 734 101 745
ředitelna:  tel. 241 011 888
e-mail: info@msjilovska.cz

 vedoucí školní jídelny: Helena Filová 
tel. 241 011 881
e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy

Kontakty
na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 nebo 241 011 880
KUŘÁTKA: 774 401 189 nebo  241 011 882
KOŤATA: 774 338 013 nebo 241 011 883
MYŠKY: 774 691 089 nebo 241 011 884
LIŠKY:  775 798 915 nebo  241 011 885
SLONI: 777 169 305 nebo 241 011 886

e-mail na třídy: tridy@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020