Loučení s Beruškou

Lišky v parku Stromovka

Lišky přespaly ve školce

Berušky, Kuřátka - Andílci v kožíšku

Kuřátka - výlet Zoo Zelčín

Zápis 2024 - seznam přijatých dětí

Vloženo 31.5.2024

Přednáška pro zájemce - Dítě a tablet

Dětský den

Sloni - Výlet ZOO Zelčín

Srdečně vás zveme na oslavu Dne dětí

Sloni - Trilopark

Berušky - Za dveřmi je vlk

Prázdninový provoz - informace pro rodiče z jiných MŠ

Vážení rodiče,

z důvodu velkého počtu zájemců z ostatních mateřských škol o prázdninový provoz na MŠ Jílovská (15.-28.7.2024), jsme nuceni uspořádat 23.5.2024 v 10:00 hodin losování, a to za přítomnosti jak zaměstnanců MŠ, tak zástupce zřizovatele.

Výsledek o přijetí bude uveřejněn na webových stránkách MŠ 23.5.2024 v odpoledních hodinách pod číslem, které zájemcům bylo zasláno emailem.

V případě nepřijetí do naší MŠ bude rodičům nabídnuta Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309/6.

Vámi podaná žádost na prázdninový provoz bude předána, včetně evidenčního listu, na ředitelství Krčské mateřské školy. Nabídnuto vám bude umístění na odloučené pracoviště Kukučínova 1150/3.

Informace o platbách: www.mstajovskeho.webnode.cz

Kontakt: mstajovskeho@email.cz, 241 727 059, 214 011 780

Tímto se omlouváme za komplikace.Bc. Ivana Vocetková, ředitelka MŠ


výsledky losování - letní provoz pro děti ostatních MŠ

Informace k platbám na MŠ Jílovská: platba nejpozději do 15.června 2024


 • číslo účtu: 2000841319/0800
 • variabilní symbol: jméno dítěte
 • školné: 448,- Kč (neplatí se za předškoláky a děti s OŠD)
 • stravné: 43,- Kč/ děti s OŠD 46,-


Další informace:

Pro vstup do MŠ je třeba použít ČIP, který lze zakoupit na zálohu u vedoucí ŠJ (pouze 1 do rodiny).


Kontakt na vedoucí ŠJ: hospodarka@msjilovska.cz


V případě dotazů kontaktujte ředitelku: info@msjilovska.cz


vloženo 23.5.2024

Přijďte diskutovat o ulici Jílovská

Bezpečnější Jílovská ulice

Městská část zadala koncepční studii, která navrhne opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti a oživení veřejného prostoru mezi základní a mateřskou školou Jílovská. Přijďte se podělit o své zkušenosti s fungováním tohoto místa!

Kdy? Ve čtvrtek 23. 5. mezi 12:00 a 17:00

Kde? U hlavního vchodu do ZŠ

"Někteří řidiči nerespektují zákaz vjezdu, zajíždějí do prostoru před školami a potom se zde otáčejí, čímž vznikají dopravně rizikové situace. Nejproblematičtější je z pochopitelných důvodů ráno mezi půl osmou a osmou. Proto chceme navrhnout řešení, které umožní krátkodobé zastavení v blízkosti školy, aniž by vznikaly nepřehledné dopravní situace nebo byla narušována plynulost provozu," vysvětluje smysl studie radní pro dopravu Jaroslav Míth ODS.

"Veřejný prostor před základní a mateřskou školou Jílovská má potenciál stát se nejen dopravně bezpečným místem, ale hezkým a přátelským veřejným prostranstvím, kde se budou cítit příjemně děti i dospělí. Proto je součástí realizačního týmu studie také architekt a krajinářská architektka," dodává místostarosta pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

oslava v KC novodvorská

schůze srpš

Lišky navštívily Werichovu vilu

Mobilní dopravní hřiště v naší školce

Myšky navštívily knihovnu

Myšky, Koťata - Včelí království

Slůňata na koních

Lišky - České muzeum hudby

Muzikoterapeutický program Chichotavé hnízdečko

Lišky, Sloni - taková byla naše školka v přírodě

Den Země 24.4.2024

Děti na školu v přírodě dojely v pořádku

Volná pracovní pozice

Hledáme do našeho kolektivu asistenta/ku pedagoga s nástupem ihned. 

Bližší informace vám sdělí ředitelka MŠ na telefonním čísle: 734 101 745 

Informace k průběhu zápisu na školní rok 2024/2025

Kritéria pro přijetí na školní rok 2024/2025

informace k letnímu provozu - přihlášky

přihláška v období 1.7.-14.7.2024 (ke stažení)
přihláška v období 29.7.-11.8.2028 (ke stažení)
přihláška v období 12.8.-25.8.2024 (ke stažení)
přihláška v období 15.7.-28.7.2024 (ke stažení)

Myšky, Koťata - výlet do Takonínu

Koťata se vydala za cizokrajnými zvířaty

Koťata - divadlo Minor

Berušky - Muzikohraní

Pohádka O jabloňce

Kuřátka - autorské čtení

Berušky - Kroužky na Vltavě

Berušky navštívily jezdecký oddíl

Záchranáři

Světový den ústního zdraví v Braníku

Byli jsme na akci : "Světový den zdraví"

Kliknutím na odkaz lze odemknout fotogalerii ( heslo obdržíte na třídách)

fotografie z akce ZDE

Naši předškoláčci v ZŠ Jílovská

Berušky a Velikonoce

Králičí návštěva u Berušek

školné na období školného roku 2024/2025

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2024/2025 byla stanovena na 1 300,- Kč měsíčně.

Školné se nevztahuje na děti, které dovrší nejpozději do 31.8.2024 pět let.

Kuřátka - velikonoční dílničky

Lišky - peče celá třída

Kuřátka cvičí v tělocvičně

Naši předškoláčci navštívili ZŠ Filosofská

Světový den ústního zdraví

Koťata - velikonoční dílničky

Lišky - řemeslná dílna Švadlenka Štěpánka

Sloni - velikonoční dílničky

Berušky - velikonoční dílničky

Kuřátka - probuzení záhonku

Lišky - velikonoční dílničky

Myšky - velikonoční dílničky s rodiči

Žlutý den u Berušek

Lišky - Národní galerie ve Schwarzenberském paláci

Čteme obrazy, vyprávíme a tvoříme

Lišky zahájily novou sezónu Malý zahradník

Sloni navštívili hasiče

Berušky - Ptáci na krmítku

Karneval MČ Praha 4

Lišky navštívily Muzeum B. Smetany a zaposlouchaly se do krásných tónů Vltavy

beseda s rodiči předškoláků 26.3.2024

Přerušení provozu v srpnu 2024

Přerušení provozu v červenci 2024

Podrobné informace budou včas dodány zde  i na třídách.

Zápis na školní rok 2024/2025

karneval

Berušky - Zvířátka v zimě

Lišky - Eko program

Povídání se zvířátky

Koťata - Eko program

Rok s liškou Amálkou

Berušky si zařádily v Leoparku

Bílý den u Berušek

Jak zní orchestr v Dvořákově síni v Rudolfinu?

To si vyzkoušely děti ze třídy Lišek

Vánoční přání

Krásné svátky vánoční, mnoho zdraví a dobré pohody,

přeje celý kolektiv

MŠ Jílovská.

Lišky pečou cukroví

Vánoční nadílka u Slůňat

Vánoční nadílka u Lišek

Vánoční nadílka u Koťátek

Vánoční nadílka v Myškách

Vánoční nadílka v Beruškách

Vánoční nadílka v Kuřátkách

Myšky si nazdobily perníčky

Adventní dílničky v Beruškách

Společné rozsvícení vánočního stromečku

Mikulášská nadílka

Společné rozsvícení vánočního stromečku s dětmi a rodiči na zahradě MŠ

Výstava vánočních stromečků

Vánoční dílničky u Kuřátek

Lišky si zamlsaly v Rudolfinu

Hudební workshop s názvem "Smyčcové mlsání"

Vánoční dílničky u Lišek

Vánoční dílničky u Myšek

Vánoční dílničky u Slůňat

Vánoční dílničky u Koťat

Provoz 27.11.2023 bez přerušení

Akce děti dětem

Zastínění oken u Lišek a Slůňat

V pondělí 20.11.2023 budou probíhat ve třídě Slůňat  práce na venkovním zastínění.


Děti ze třídy Slůňat budou spojeny ve třídě Lišek.

Další přesuny dětí budeme řešit operativně, dle postupu prací.

Informace poskytnou třídní učitelky.

venkovní zastínění oken

akce na prosinec 2023

Akce na prosinec 2023 jsou k dispozici v kalendáři webových stránek.

Podrobné informace budou na třídách.

Přerušení provozu v době vánočních prázdnin

Z organizačních důvodů bude provoz MŠ přerušen od 23.12.2023 do 2.1.2024.

Provoz bude zahájen 3.1.2024. 

Eko program - Koťata

Lišky si upekly svatomartinské rohlíčky

Lišky - eko program

Halloween u Lišek

Karneval strašidel u Koťat

Myšky si užily Halloween

Jablíčkový den u Berušek

Lišky pouští draky

Bramboriáda u myšek

Děti ze třídy Lišek navštívily Rudolfinum

Hudební workshop s názvem "Pelíšek plný bicích".

Berušky, Kuřátka - program "Ježek"

Koťata, Lišky - Drum circle

25.10. na Pankráci - Puntíkový den

Den kultury a ukrajinské kuchyně

Malá digitální univerzita

Co je to internet a na co bychom si měli dávat pozor? O tom si povídali předškoláci.

Dravci v MŠ

Slůňata na Vyšehradě

Pěšky do školy

Zapojte se s námi, do akce, vid odkaz: PĚŠKY DO ŠKOLY


Děkujeme

Lišky na Vyšehradě

Překvapení pro Berušky

Děkujeme za hezký zážitek.

Akce na září 2023

Akce na září 2023 jsou zapsány v kalendáři webových stránek.

změna školného - od 1.9.2023

Od 1.9.2023 je stanoveno školné ve výši : 895,- Kč.


Připomínáme rodičům, aby si nastavili změnu u trvalých příkazů.

Začátek šk. roku 2023/2024 - aktualizace k 8.9.2023

Nový školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4.9.2023.

Seznamy dětí a informace do které třídy je dítě zařazeno budou k dispozici v pondělí 4.9.2023 na nástěnce u vchodových dveří.Těšíme se na Vás.

Třídní schůzky na všech třídách 13.9.2023

adaptační program pro nejmenší děti

čipy

Zakoupení čipů lze formou vratné zálohy 100,- Kč u vedoucí školní jídelny od 4.9.2023 v úředních hodinách.

Počet kusů na dítě do rodiny: 2 ks

Informace k platbám pro rodiče nově přijatých dětí

Rodiče nově přijatých dětí obdrží v září 2023 na své třídě

 • informace k platbám včetně variabilního symbolu, čísla účtu - školné, stravné
 • přihlášku ke stravování  

Dotazy v souvislosti se školným a stravným zasílejte: hospodarka@msjilovska.cz

Informaci o pozdějším nástupu zasílejte: info@msjilovska.cz

Vyúčtování stravného

Vyúčtování stravného proběhne v těchto fázích:

1. v červenci 2023 - přeplatky budou zaslány rodičům dětí, kteří v červenci nemají nahlášenou docházku

2. v srpnu 2023 - přeplatky budou zaslány rodičům dětí, kteří mají nahlášenou docházku v červenci

 • přeplatky budou zasílány na čísla účtů, které si rodiče nahlásili na začátku školního roku
 • v případě dotazů v souvislosti se stravným, podrobným vyúčtováním nebo školným , kontaktujte vedoucí školní jídelny: hospodarka@msjilovska.cz

Stanovení výše úplaty na školní rok 2023/2024 - ZMĚNA

Upozornění na změnu školného od září 2023.


Platba školného na školní rok 2023/2024 je stanovena ve výši 895,- Kč.

Připomínáme rodičům:

 •  nastavit změnu trvalého příkazu od 1.9.2023 na částku 895,-
 • splatnost školného a stravného vždy do 15. dne v měsíci
 • školné se nevztahuje na děti, které do 31.8.2023 dovrší 5 let
 • školné se nevztahuje na děti s odkladem školní docházky


Pozvánka MČ Praha 4 a Praha 12

Druhá sezóna zahradníčka je zahájena

Balíček finanční pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 (dále jen „usnesení ZHMP“) umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Podmínky získání finanční pomoci : https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

 1. Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.
 2. Opatření spočívající v prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:
 3. příspěvek či doplatek na bydlení;
 4. okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 5. přídavek na dítě;
 6. dávky pěstounské péče;
 7. čelí exekuci/insolvenci;
 8. po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

1.etapa: přijímání žádostí v ředitelně MŠ 27.9.2022 v čase od 9 do 17 hodin.

 • zda bude či nebude žádosti vyhověno rozhoduje ředitel školy
 • v případě vyhovění žádosti ředitel uvede jaká úplata bude prominuta
 • vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školné, stravné na školní rok 2022/2023 od 1.10.2022.
 • nelze žádat zpětně

1.etapa: přijímání žádostí v ředitelně MŠ 27.10.2022 v čase od 9 do 17 hodin.

 • zda bude či nebude žádosti vyhověno rozhoduje ředitel školy
 • v případě vyhovění žádosti ředitel uvede jaká úplata bude prominuta
 • vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školné, stravné na školní rok 2022/2023 od 1.11.2022.
 • nelze žádat zpětně
Žádost o prominutí úplaty (ke stažení)
Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY (ke stažení)

Jak dětem usnadnit adaptaci ve školce

Adaptační plán

Adaptační plán je vypracován z důvodu klidného a citlivého nástupu dětí do naší školky. Usilujeme o to, aby dítě chodilo do školky rádo a bylo v ní spokojené. Proto je nezbytná spolupráce a komunikace školky s rodiči. Ve školce se snažíme přizpůsobit adaptaci potřebám dětí. Vnímáme, že dítě potřebuje klidné přijetí, toleranci, empatický přístup nejen učitelek, ale také ostatního personálu školky. Takovým přístupem si u dítěte školka může získat důvěru a ulehčit pobyt ve školce bez přítomnosti rodiče.

Kroky adaptačního plánu:

Zápis, Den otevřených dveří – osobní kontakt rodičů s ředitelkou a učitelkou.

Informační leták - je rozdán v době Dne otevřených dveří.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí – červen.

Samotný nástup dítěte do školky má několik fází. Jednotlivé fáze délky pobytu dítěte ve školce se prodlužuje v závislosti na stupni adaptace dítěte, a to vždy po dohodě s učitelkou nebo ředitelkou školky:

• 1. fáze – dítě zůstává v MŠ nejdéle do 9:30 hodin (odchází po svačině před pobytem venku, oběd a odpolední svačina se dítěti odhlašuje, rodič neplatí)

• 2. fáze – dítě zůstává v MŠ nejdéle do 11:00 hodin (odchází před obědem, oběd a odpolední svačina se dítěti odhlašuje, rodič neplatí)

• 3. fáze – dítě odchází po obědě 12 30 - 12 45 hodin (rodič neplatí odpolední svačinu)

• 4. fáze – dítě zůstává i na spaní

Jednotlivé fáze nemusí na sebe navazovat (lze přeskočit), časové období vychází vždy s individuálních potřeb dítěte.

Doporučení jednotlivých fází:

• 1. fáze - 1-2 týdny

• 2. fáze – 1-2 týdny

• 3. fáze – 1-3 týdny

• 4. fáze – doporučujeme 5-6 týden

Předávání dítěte do třídy:

• zbytečně neprodlužujte ranní loučení (prodlužováním loučení prodlužujete pláč dítěte)

• nevyvolávejte v dítěti lítost nad vzájemným odloučením

• pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale i rozhodní (je běžné, že dítě pláče, poměrně často se však uklidní za pár minut po odchodu rodičů)

• nikdy neodcházejte tajně, bez rozloučení

• pokud dáte dítěti slib (přijdu za chvíli, přijdu po obědě), vždy jej splňte

• pokud jeden z rodičů nese předávání dítěte těžce, je lepší, aby dítě vodil druhý rodič

V krajních případech při neustupujícím pláči voláme rodičům, aby si dítě vyzvedli ze školky dříve.

Desatero rad pro rodiče, aby usnadnily svému dítěti nástup do školky:

• Navštěvujte s dítětem rodiny s jinými dětmi, mateřská centra, kamarády.

• Nechávejte dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka.

• Povídejte si s dítětem, hrajte si s ním, věnujte se mu.

• Každý den si udělejte čas na čtenou pohádku.

• Zaměřte se na rozvoj sebeobsluhy (použít WC, umýt si ruce, držet lžíci, obléci kalhoty, obout boty apod.)

• Nespěchejte na dítě, dopřejte mu čas, aby zvládlo věci samo.

• Nevychvalujte školku ani školkou nevyhrožujte, držte se reality.

• Vysvětlujte dítěti vhodné a nevhodné chování, proč tomu tak je.

Při nástupu do školky se rodičům doporučuje, aby dítě zvládalo tyto kompetence:

• Samostatně se pohybovat, chodit, běhat.

• Sedět po celou dobu u jídla, držet lžíci, pít z hrnečku.

• Používat toaletu vědomě, umýt si ruce.

• Chodit po schodech, držet se zábradlí.

 • Snažit se uklízet si hračky.

• Reagovat na pokyny a na své jméno.


Informace na š.r.2022/2023 - Překlad UA

Projekt "Zahradník"

odevzdání čipů

Na záhoncích nám to pěkně roste

Malý zahradník zahájen

Chodíme cvičit do tělocvičny ZŠ

Vážení rodiče,


uvědomujeme si, že pro děti je pohyb nejen přirozená, ale také nezbytná aktivita, která jim přináší radost, podporuje vůli, soutěživost a zdraví životní styl. Proto máme pro naše děti  připravené návštěvy ve velké a malé tělocvičně ZŠ Jílovská. Tyto budou probíhat jednu hodinu týdně a to vždy ve středu dopoledne. Třídní učitelky dětem připraví zajímavý program tak, aby si děti nejen zacvičily na tělocvičném nářadí, ale také, aby si osvojily základní pohybové dovednosti a cvičení se pro ně stalo radostí.

ředitelka MŠ

Platba příspěvku do fondu SRPŠ

Vážení rodiče,

Informace k platbě příspěvku do fondu SRPŠ (číslo účtu a variabilní symbol) 

na II. pololetí budou k dispozici na třídách od 23.1.2023.

Částka na II. Pololetí: 750,- Kč

Splatnost: do 28.2.2023

Předem děkujeme za příspěvek.

Spolek SRPŠ


Rozsvítili jsme si stromeček

Děkujeme rodičům i dětem za společně strávené chvíle u stromečku.


Komunitní setkání 22.11.2022

Mateřská škola Jílovská připravila pro širokou veřejnost

22.listopadu 2022 od 15. do 17. hodin ve třídě Lišek 

komunitně osvětové setkání: "CESTA KOLEM SVĚTA" 

Cena: zdarma, hrazeno z projektu:

ZA KAMARÁDY DO SVĚTA III. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001863 je spolufinancován Evropskou unií

Společně budeme mít možnost poznat formou her, písniček a tvoření krásné země jako jsou JAPONSKO, MEXIKO a EGYPT. 


Těšíme se na Vás.

Společné setkání s rodiči - seminář 15.11.2022

Příspěvky do fondu srpš k 4.10.2022

Platby stravné a školné

Připomínáme úhradu školného a stravného vždy do 15. dne v měsíci.

Rodičům, kteří mají nastavené trvalé příkazy z loňského školního  roku , připomínáme je třeba navýšit zálohy na stravné, jelikož loňské zálohy 800,- Kč již nepokryjí měsíční náklady.

částky k 1.9.2022:

 • stravné 900,- Kč 
 • školné 700,- Kč

Příspěvek SRPŠ

Příspěvek do fondu SRPŠ :

I.pololetí: 750,- Kč

II.pololetí: 750,- Kč


číslo účtu: 270 230 0437/2010


Variabilní symbol: bude přidělen.

Třídní učitelka předá osobně písemnou informaci o variabilním symbolu.

Organizace prvního dne ve školce

 • příchod 6,30- 8,30 hodin
 • délku pobytu ve školce (9,30, 11, po obědě, po spaní) nahlásit třídní učitelce
 • v chodně u hlaního vchodu budou na nástěnce k dispozici seznamy se jmény dětí a jejich zařazení do tříd
 • po seznámení se s třídou dítěte jej rodič odvede do kmenové šatny, kde se dítě přezuje a převleče a následně rodič předá dítě třídní učitelce
 • všechny informace poskytnou třídní učitelky, informace na nástěnkách, nebo webové stránky školky
 • informace k platbám u vedoucí školní jídelny v úřední hodiny
 • vyzvednutí čípů u vedoucí školní jídelny v úřední hodiny
 • omluvy dětí na mobilní telefon kmenové třídy - SMS, nebo telefonicky

Přeplatky za stravné, školné a akce školy

Komunitní setkání s rodiči 18.května 2022

Komunitní setkání pro děti a rodiče na téma: "Indonésie nejen za pohádkou" plánujeme na 18.5.2022 od 14 hod. do 16. hod.

Podrobné informace včas uveřejníme.


ředitelka

Úhrada školného a stravného za červenec 2022

Mobilní dopravní hřiště 16.5.2022

Nový projekt školky - "MALÝ ZAHRADNÍK"

Nové umývárny a toalety

Vážení rodiče,

v průběhu letních měsíců nám náš zřizovatel, Městská část Praha 4, zajistil a zafinancoval rekonstrukci dětských i učitelských  umýváren a WC u tříd Berušek, Kuřátek, Koťátek a Myšek.

Jsme moc rádi, že děti 1.září přijdou do nového a čistého prostředí.

Velký dík patří také kolektivu naší MŠ, kterému se podařilo všechno včas uklidit a připravit.


ředitelka MŠMateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

zřizovatel školy:

MČ praha 4

Městská část Praha 4

pověřenec DPO:
tel: 261 192 487
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Mgr. Jana Pužmanová, MBA


Prohlášení o přístupnosti stránek

KONTAKTY

ředitelka: Bc. Ivana Vocetková

e-mail: info@msjilovska.cz

vedoucí školní jídelny: Helena Filová

tel., 608 039 244,  241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy

IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 

                  email: berusky@msjilovska.cz

KUŘÁTKA: 774 401 189 

                   email: kuratka@msjilovska.cz
KOŤATA: 774 338 013 
                   email: kotata@,sjilovska.cz

MYŠKY: 774 691 089 
                  email: mysky@msjilovkska.cz

LIŠKY: 775 798 915 

                 email: lisky@msjilovska.cz
SLONI: 777 169 305 

                email: sloni@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020