Karanténa ve třídě Koťat

Vážení rodiče,

z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s covid pozitivní osobou, ke kterému došlo 6. 12. 2021, je mu nařízena karanténa. Informace o délce karantény a možnost sebetrasování obdržíte prostřednictvím sms. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Je však nutné ho řádně vyplnit – především PSČ a Prahu s číslem (např. Praha 5, PSČ 150 00) tak, aby byl schopen provést ověření v registru adres.

Karanténa trvá 7 dnů (do 13. 12. 2021 včetně), pokud osoba podstoupí RT-PCR test 5. až 7. den (mezi 11. 12. a 13. 12.). V případě pozdního hlášení pozitivní osoby je nařízena karanténa 14 dnů od posledního kontaktu a lze ji ukončit nejdříve 7. den karantény (dle posledního kontaktu) v případě, že osoba absolvuje odběr PCR testu s negativním výsledkem. Tedy jakmile rizikový kontakt absolvuje test a budete mít v ruce negativní výsledek, může se ukončit karanténa. Datum posledního kontaktu máte uveden také v sms zprávě.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V nejbližší době budete kontaktováni také trasovacím centrem (pokud jste neprovedli sebetrasování), které s Vámi případně provede trasování a vyplní žádanku na PCR test.

ING. ELIŠKA KOZOVÁ

ODBORNÝ RADA ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 446

+420 770 161 489

Pozitivní dítě ve třídě Koťátek

Vážení rodiče,

dnes nám byla nahlášena informace o pozitivní osobě ve třídě Koťat.

Poslední kontakt proběhl 6.12.2021.

V tuto chvíli stále čekáme na vyjádření HSP ohledně karantény, škola tuto nemůže vyhlásit.

Dle zkušeností by měla následovat karanténa 7 dní od posledního kontaktu (tedy do 13.12 včetně).

Jakmile budeme mít vyjádření HSP, budou Vám zaslány SMS.

ředitelka MŠ

Karanténa pro Berušky a část Kuřátek

Vážení rodiče,

z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s covid pozitivní osobou, ke kterému došlo 3. 12. 2021, je mu nařízena karanténa. Informace o délce karantény a možnost sebetrasování obdržíte prostřednictvím sms. Systém nabízí možnost sebetrasování, jehož použití významně urychluje např. vystavení žádanky na test. Je však nutné ho řádně vyplnit – především PSČ a Prahu s číslem (např. Praha 5, PSČ 150 00) tak, aby byl schopen provést ověření v registru adres.

Karanténa trvá 7 dnů (do 10. 12. 2021 včetně), pokud osoba podstoupí RT-PCR test 5. až 7. den (mezi 8. 12. a 10. 12.). Do MŠ s negativním testem lze 13.12.2021

V případě pozdního hlášení pozitivní osoby je nařízena karanténa 14 dnů od posledního kontaktu (lze do MŠ 20.12.2021) a lze ji ukončit nejdříve 7. den karantény (dle posledního kontaktu) v případě, že osoba absolvuje odběr PCR testu s negativním výsledkem. Tedy jakmile rizikový kontakt absolvuje test a budete mít v ruce negativní výsledek, může se ukončit karanténa. Datum posledního kontaktu máte uveden také v sms zprávě.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V nejbližší době budete kontaktováni také trasovacím centrem (pokud jste neprovedli sebetrasování), které s Vámi případně provede trasování a vyplní žádanku na PCR test.

ING. ELIŠKA KOZOVÁ

ODBORNÝ RADA ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 446

+420 770 161 489

Pozitivní dítě ve třídě Berušek

Vážení rodiče,


ve třídě Berušek máme jedno dítě pozitivní na Covid-19.

Dle zkušeností s HSP by měly jít do karantény děti ze třídy Berušek, které byly ve školce: 1.12., 2.12., 3.12.

děti ze třídy Kuřátek, které byly celodenně ve školce ve dnech: 1.12., 2.12., 3.12.


Čekáme na vyjádření HSP.

Ředitelka MŠ

Mikulášská nadílka 6.12.2021

Karanténa ve třídě Slůňat a Lišek

Karanténa ve třídě Slůňat a Lišek je nařízena v rozmezí 29.11. až 1.12.2021, dle docházky jednotlivých dětí.

Návrat po 7 dnech karantény je podmíněn PCR testem s negat. výsledkem.

Dětem, kterým končí karanténa dnes, tedy 29.11.2021, doporučuji PCR test podstoupit, nebo karanténu dodržet 14 dní bez testu.


Výjimku z karantény mají osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, u kterých uplynula doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Karanténa se nenařídí také osobám, které mají dokončené očkování, tj. osobám, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19.

V případě výskytu příznaků onemocnění covid-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.

Hygienická stanice hl. m. Prahy nevydává OČR. O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantén.


Mgr. KATEŘINA JEDLIČKOVÁ

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

POBOČEK CENTRUM, VÝCHOD A JIH

Měšícká 646/5, 190 21 Praha 9

katerina.jedlickova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 420

+420 286 884 450 (fax)

Pozitivní dítě ve třídě Slůňat

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se ve třídě Slůňat objevilo dítě pozitivní na Covid-19 bude se muset třída Slůňat a částečně třída Lišek uzavřít.

Čekáme vyjádření HSP.

Do karantény by měly jít děti ze třídy Slůňat, které chodily:22.11., 23.11., 24.11. (změna po konzultaci s hygienou)

a

zároveň děti ze třídy Lišek, které byly odpoledne ve Slůňatech: 22.11., 23.11., 24.11. (změna po konzultaci s hygienou)


Doba karantény bude upřesněna HSP.


ředitelka

Akce děti dětem

Adventní tvoření

Vánoční dílny s rodiči zrušeny

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršujícího se epidemiologické situace a s tím spojená omezení, plánované vánoční dílny (30.11.2021) s rodiči rušíme.

Děti ovšem o zábavu nepřijdou, jelikož v týdnu od 22.listopadu bude na každé třídě probíhat "ADVENTNÍ TVOŘENÍ".

Děkujeme za pochopeníředitelka MŠ

Organizační opatření z důvodu nemocí

Vážení rodiče,

od počátku školního roku nás trápí vysoká nemocnost (dlouhodobá i krátkodobá) učitelek i asistentek školky. Díky těmto okolnostem jsme nuceni opakovaně zajistit suplování , nebo zástup nových učitelek. Přesuny učitelek i asistentek jsou prováděny vždy s ohledem na potřeby  dětí, ale i možnosti učitelek i asistentek tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod tříd a ponechána dětem na třídě vždy alespoň jedna třídní paní učitelka. Bohužel, v některých třídách se nám to nepodařilo, jelikož nemoc zastihla obě třídní paní učitelky.

Doufáme, že se situace brzy zlepší a organizační změny se sníží na minimum.

Děkujeme za pochopení.


ředitelka MŠ

Informace k čerpání zálohy na akce

Vážení rodiče,

po dobu než bude funkční SRPŠ a než si rodiče  zvolí pokladníka, bude školka hradit akce pro děti ze zálohy 1200,- Kč, které vybírají paní učitelky na třídách.

Pravidla čerpání:

 • záloha 1200,- Kč (tzn. 150 ,- Kč/měsíc) je určena k akcím od listopadu 2021-června 2022
 • měsíční částka 150,- Kč je předpokládaný průměr, dle plánu akcí učitelek (některé akce budou levnější, jiné dražší)
 • odpovědnost za čerpání a výběr akcí mají třídní učitelky
 • v případě, že by rodiče některé akce vnímali jako nadbytečné a drahé, mohou akci odmítnout
 • vybraná záloha za každé dítě je předána hospodářce školy, která tuto zaúčtuje
 • u každého dítěte je vedena přesná evidence čerpání
 • výše zálohy byla stanovena na základě akcí, které si paní učitelky plánují s dětmi podniknout
 • třídní učitelky si plánují na každé třídě vlastní akce
 • dítěti, které se akce nezúčastní se částka neúčtuje
 • přeplatky společně s vyúčtováním budou vráceny na konci školního roku 2021/2022

V případě dotazů kontaktujte třídní učitelku nebo ředitelku.


Ivana Vocetková, ředitelka

Karanténa třídy Lišek

Vyjádření HSP:

Děti ze třídy Lišek budou muset do karantény –kar. bude do 10. 11. 2021 za předpokladu, že se rizikové kontakty (děti) nechají otestovat PCR testem.

Děti, které budou na PCR testu negativní, mohou 11. 11. do školky.

Pokud na test nepůjdou, kar. je 14denní - mohou do školky 18.11.2021


Karanténa se netýká dětí, které nebyly ve školce 3.11.2021. Tyto děti budou docházet do třídy Slůňat.

Pozitivní osoba na Covid-19 ve třídě Lišek

Vážení rodiče,

ve třídě Lišek nám byla hlášena pozitivní osoba na Covid-19. Čekáme na pokyny HSP.


ředitelka MŠ

Vánoční tvořivé dílny

Vánoční tvořivé dílny pro děti a rodiče připravujeme na 30.11.2021 od 15 -17,30 hod.

Bližší informace upřesníme.

Záloha na akce a SRPŠ

Děkujeme za účast v soutěži

Milí rodiče,


děkujeme za účast v soutěži dlabání dýně. Přestože byla ve školce vysoká nemocnost dětí, výtvorů se nakonec sešlo více, než bylo naše očekávání.

Ve fotogalerii představujeme Vaše úžasné práce.

V příštích dnech soutěž bude vyhodnocena a děti dostanou malou odměnou.


Děkujeme za Vaši spolupráci.


Ředitelka školky

nemoc učitelek na třídě Myšek

Vážení rodiče,


z důvodu nemoci obou učitelek ze třídy Myšek, bude zajištěno, dle organizačních možností, suplování, popřípadě Myšky budou spojovány s jinou třídou.


Děkujeme za pochopení.


ředitelka

fotografování - 3.listopadu 2021

Vážení rodiče,

3.listopadu 2021 k nám přijde fotograf, který vyfotí Vaše děti. Zakoupení sady fotografií je zcela dobrovolné, fotky mohou být vhodným dárkem Vašim blízkým k Vánocům.

Čas focení: od 8 hod., prosíme o dodržení času


Formát fotky: postava

Motiv: vánoční rámeček

Cena sady: 300,- Kč - vybírat bude třídní učitelka na třídě při vydání sady

Závaznost : zcela dobrovolnéředitelka MŠ

vyhlašujeme soutěž o nejzajímavější dýní

V úterý 12. 10.2021 odpadá Dramatický kroužek

Vážená rodiče,


z důvodu nemoci lektorky dnešní (12.10.2021) první  hodina Dramatického kroužku odpadá.

Lekce bude nahrazena

ředitelka

organizace kroužků

Hledáme asistenta/ku pedagoga

Hledáme na zkrácený úvazek asistenta/ku pedagoga.

Případní zájemci mohou zasílat životopis na: info@msjilovska.cz.
Přerušení provozu od 23.12.2021 - 31.12.2021

Vážení rodiče,


z důvodu vánočních prázdnin bude provoz školky přerušen

v termínu:  23.12.2021 - 31.12.2021.

Zahájení provozu: v pondělí 3.1.2022


Děkujeme za pochopení


Ivana Vocetková

ředitelka MŠ

První projektový týden na téma: JEŽEK

Milí rodiče,

v letošním školním roce začínáme s novinkou projektových týdnů ve školce. Jako první téma jsme si zvolili JEŽKA. Projektový týden bude probíhat v týdnu od 11.-15.10.2021 ve všech třídách. Náplní zmíněného týdne budou různé činnosti z oblasti hudební, výtvarné, předmatematických představ, enviromentální i společenské a sociální. Děti budou mít ve školce také ježka živého. Každá třída bude mít vlastní aktivity, které si paní učitelky připraví.

Věříme, že uděláme tímto projektem radost dětem i Vám.


ředitelka 

Zahájení kroužků v týdnu od 11.10.2021

Vážení rodiče,


zahájení kroužků začíná v týdnu od 11.10.2021.

Kroužky budou probíhat pro přihlášené děti v těchto dech:


Pondělí: od 15 - 15 45 Taneční a pohybový

              od 16 - 1645  Taneční a pohybový


Úterý: od 15 - 15 45 Divadelní a dramatický


Středa: z důvodu malého zájmu kroužek flétny nebude otevřen

Čtvrtek: od 14 30 - 15 30 Keramika ( pozor, aktualizace času)

             od 15 45 - 16 45  Keramika (pozor, aktualizace času)


V případě potřeby kontaktujte agenturu na: www.rytmik-krouzky.cz

nebo ředitelku MŠ na : info@msjilovska.cz


Ivana Vocetková

ředitelka MŠ

Koťata a Myšky jedou na výlet

Milí rodiče,

5. října 2021 jedou Koťátka a Myšky na výlet do čokoládovny Šestajovice.

Odjezd v 8 30 hod.

Podrobné informace jsou na třídních nástěnkách.

ředitelka MŠ

Byli u nás na návštěvě vlci

Pohybový kroužek a keramika také od 16,15 hod.

Milí rodiče,

pro velký zájem bude otevřen Pohybový kroužek a keramika ještě od 16 15 hod.


ředitelka MŠ

Chodíme cvičit do tělocvičny ZŠ

Vážení rodiče,


uvědomujeme si, že pro děti je pohyb nejen přirozená, ale také nezbytná aktivita, která jim přináší radost, podporuje vůli, soutěživost a zdraví životní styl. Proto máme pro naše děti  připravené návštěvy ve velké a malé tělocvičně ZŠ Jílovská. Tyto budou probíhat jednu hodinu týdně a to vždy ve středu dopoledne. Třídní učitelky dětem připraví zajímavý program tak, aby si děti nejen zacvičily na tělocvičném nářadí, ale také, aby si osvojily základní pohybové dovednosti a cvičení se pro ně stalo radostí.

ředitelka MŠ

Akce pro Lišky a Myšky -11.10.2021

Program "JEŽEK" pro Koťátka a Slůňata - 15.10.2021

Vážení rodiče,

15.10.2021 jsme pro děti ze tříd Koťátek a Slůňat  připravili program "JEŽEK", který má dětem přiblížit život tohoto krásného tvora. Zároveň k nám přijde ježek živý. Projekce bude probíhat na zahradě.

Cena za program: 50,- Kč

Platba třídním učitelkám předem.

Děkujeme

ředitelka MŠ

Program "VLK" pro Koťata, Slůňata i Myšky - 14.9.2021

Vážení rodiče,


14.9.2021 jsme pro děti ze tříd Koťátek ,Slůňat  a Myšek připravili program "VLK", který má dětem přiblížit život těchto krásných šelem. Zároveň k nám přijde vlk živý. Projekce bude probíhat na zahradě.

Cena za program: 50,- Kč

Platba třídním učitelkám předem.


Děkujeme

ředitelka MŠ

Nové umývárny a toalety

Vážení rodiče,

v průběhu letních měsíců nám náš zřizovatel, Městská část Praha 4, zajistil a zafinancoval rekonstrukci dětských i učitelských  umýváren a WC u tříd Berušek, Kuřátek, Koťátek a Myšek.

Jsme moc rádi, že děti 1.září přijdou do nového a čistého prostředí.

Velký dík patří také kolektivu naší MŠ, kterému se podařilo všechno včas uklidit a připravit.


ředitelka MŠ

Aktuální informace k zahájení školního roku 2021/2022

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky ve dnech:

pondělí 6.9.2021 v 17 30 hod.  - pro rodiče třídy Slůňat

úterý 7.9.2021 v 17 30 hod. - pro rodiče třídy Koťátek

středa 8.9.2021 v 17 30 hod. - pro rodiče třídy Myšek

čtvrtek 9.9.2021 v 17 30 hod. - pro rodiče třídy Berušek

pondělí 13.9.2021 v 17 30 hod. - pro rodiče třídy Lišek

úterý 14.9.2021 v 17 30 hod. - pro rodiče třídy Kuřátek


Program:

 • informace k organizaci školního roku
 • adaptační program 
 • informace ke kroužkům a akcím
 • příprava projektů ve školním roce 2021/2022

Těšíme se na Vás.


ředitelka MŠ

Zakoupení čipů

Vážení rodiče,

pro vstup do budovy školky je potřeba použít ČIP.

Čipy lze zakoupit na vratnou zálohu  u vedoucí školní jídelny v úředních hodinách.

ředitelka

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny

Úřední hodiny

vedoucí školní jídelny: Helena Filová

kontakt: 241 011 881

email: hospodarka@msjilovska.cz


pondělí             7 - 8 30

úterý                 7 - 8 30

středa               7 - 8 30  a  15 - 17

čtvrtek              7 - 8 30

pátek                7 - 8 30Přání

Vážení rodiče,

kolektiv naší školky přeje Vám i dětem krásné léto a dovolenou.

Dětem, které odchází do základní školy, přeji úspěšný školní rok a především, ať se jim ve škole líbí a daří.

Rodičům přeji, aby měli také možnost si odpočinout a nabrat energii do dalšího školního roku.

Školní rok 2021/2022 zahájíme 1.září 2021.


Budeme se na Vás těšit !


Bc. Ivana Vocetková, ředitelka

Informace pro rodiče Berušek

Vážení rodiče, třídy Berušek,

vzhledem k tomu, že informační schůzka proběhla v srnu a nové informace pro Vás třídní učitelky v tuto chvíli nemají, třídní schůzka 9.9.2021 se ruší.

Dekujeme za pochopení.

ředitelka MŠ

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat 24.8.2021 od 16 hod. na první informační schůzku - místo konání třída Lišek.

Schůzka je určena pro rodiče nově přijatých dětí.

Vzhledem k tomu, že máme k dispozici omezené prostory (nemáme tělocvičnu ani žádný větší sál), schůzka se bude konat ve třídě Lišek. Z tohoto důvodu Vás žádám o účast bez dětí.

Program schůzky:

 • adaptační program školky
 • organizace roku
 • denní činnosti dětí
 • stravování
 • platby
 • ostatní

V případě, že se Vám daný termín nehodí a schůzky se nezúčastníte, uveřejníme na webových stránkách informace ze schůzky písemně.

Zároveň Vám nabízím možnost kontaktovat přímo mou osobu:

email: info@msjilovska.cz

mobil: 734 101 745

Přeji dětem i Vám krásné léto a celý kolektiv MŠ Jílovská se těší na Vaše děti i Vás a také vzájemnou spolupráci.


Bc. Ivana Vocetková, ředitelka MŠ

Červencový provoz

Vážení rodiče,


na základě zájmu máme provoz od 1.7.-30.7.2021 ve dvou třídách: Lišky a Slůňata.

Seznamy dětí ,jak jsou rozděleny na jednotlivé třídy, budou k dispozici u vchodu na nástěnce.

Provoz tříd: 7-17 hod.

V prvním pavilonu bude probíhat rekonstrukce umýváren a toalet u všech tříd. 

Těšíme se, že v září přijdou děti i personál do "nového".ředitelka

Aktuální informace k prázdninovému provozu

Vážení rodiče,

v současné době stále čekáme na vývoj epidemiologické situace a konečné rozhodnutí o tom, která ze dvou variant (viz příloha níže) bude platit, "padne" poslední týden v květnu.

Děkujeme za pochopeníBc. Ivana Vocetková, ředitelka

Provoz školky od 3.5.2021

Vážení rodiče,


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: 

V mateřských školách od 3. 5. 2021

 • se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.


Jsme velice rádi, že jsme se dočkali a můžeme opět otevřít bez předešlých omezení. Informace o případných akcích (výlet, divadla, loučení s předškoláky apod.) Vám v tuto chvíli nejsme schopny sdělit, vše bude záviset na dalším vývoji situace. Budeme se snažit některé akce zorganizovat a tím zpestřit dětem konec školního roku.


Těšíme se na Vás i děti 3.5.2021.

V případě, že tento den dítě nenastoupí, prosíme o nahlášení absence formou SMS na mobilní číslo třídy do které Vaše dítě dochází.


Přeji nám všem, aby konec školního roku byl radostný a klidný.


Bc. Ivana Vocetková, ředitelka MŠ
Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

 zřizovatel školy: 

MČ Praha 4

Městská část Praha 4

 pověřenec DPO: 
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek

Kontakty

 ředitelka: Bc. Ivana Vocetková 
tel. 734 101 745
ředitelna:  tel. 241 011 888
e-mail: info@msjilovska.cz

 vedoucí školní jídelny: Helena Filová 
tel. 241 011 881
e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy
IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty
na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 nebo 241 011 880
KUŘÁTKA: 774 401 189 nebo  241 011 882
KOŤATA: 774 338 013 nebo 241 011 883
MYŠKY: 774 691 089 nebo 241 011 884
LIŠKY: 775 798 915 nebo  241 011 885
SLONI: 777 169 305 nebo 241 011 886

e-mail na třídy: tridy@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020