školné na období školného roku 2024/2025

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2024/2025 byla stanovena na 1 300,- Kč měsíčně.

Školné se nevztahuje na děti, které dovrší nejpozději do 31.8.2024 pět let.

změna školného - od 1.9.2023

Od 1.9.2023 je stanoveno školné ve výši : 895,- Kč.


Připomínáme rodičům, aby si nastavili změnu u trvalých příkazů.

čipy

Zakoupení čipů lze formou vratné zálohy 100,- Kč u vedoucí školní jídelny od 4.9.2023 v úředních hodinách.

Počet kusů na dítě do rodiny: 2 ks

Informace k platbám pro rodiče nově přijatých dětí

Rodiče nově přijatých dětí obdrží v září 2023 na své třídě

 • informace k platbám včetně variabilního symbolu, čísla účtu - školné, stravné
 • přihlášku ke stravování  

Dotazy v souvislosti se školným a stravným zasílejte: hospodarka@msjilovska.cz

Informaci o pozdějším nástupu zasílejte: info@msjilovska.cz

Stanovení výše úplaty na školní rok 2023/2024 - ZMĚNA

Upozornění na změnu školného od září 2023.


Platba školného na školní rok 2023/2024 je stanovena ve výši 895,- Kč.

Připomínáme rodičům:

 •  nastavit změnu trvalého příkazu od 1.9.2023 na částku 895,-
 • splatnost školného a stravného vždy do 15. dne v měsíci
 • školné se nevztahuje na děti, které do 31.8.2023 dovrší 5 let
 • školné se nevztahuje na děti s odkladem školní docházky


Stanovení výše školného na školní rok 2022/2023

Platba školného

Vedoucí školní jídelny:   Helena Filová

Telefon: 608 039 244

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz


Úplata za předškolní vzdělávání (školné)
Úplata za celodenní předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 byla stanovena na 895,- Kč měsíčně.
Děti, které navštěvují poslední ročník MŠ a děti s odkladem školní docházky , dle novely školského zákona, neplatí.

Pravila pro výběr školného upravuje vnitřní směrnice školy.


Variabilní symbol přidělí dítěti vedoucí školní jídelny.

Číslo účtu: 2000 841319/0800

platby červenec 2023

Platby červenec 2023

 • stravné: 43,- Kč/den, děti s OŠD 46,- Kč/den
 • školné 700,- Kč - v případě docházky jednoho a více dnů
 • školné se nekrátí ani v případě kratší docházky
 • školné nehradí: předškoláci, dětí OŠD a děti, které nebudou mít ani jeden den docházky
 • úhrada školného a stravného za červenec 2023 do 30.6.2023

Platby stravné a školné

Připomínáme úhradu školného a stravného vždy do 15. dne v měsíci.

Rodičům, kteří mají nastavené trvalé příkazy z loňského školního  roku , připomínáme je třeba navýšit zálohy na stravné, jelikož loňské zálohy 800,- Kč již nepokryjí měsíční náklady.

částky k 1.9.2022:

 • stravné 900,- Kč 
 • školné 700,- Kč

Přeplatky za stravné, školné a akce školy

Úhrada školného a stravného za červenec 2022

Stanovení výše školného na školní rok 2021/2022Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

zřizovatel školy:

MČ praha 4

Městská část Praha 4

pověřenec DPO:
tel: 261 192 487
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Mgr. Jana Pužmanová, MBA


Prohlášení o přístupnosti stránek

KONTAKTY

ředitelka: Bc. Ivana Vocetková

e-mail: info@msjilovska.cz

vedoucí školní jídelny: Helena Filová

tel., 608 039 244,  241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy

IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 

                  email: berusky@msjilovska.cz

KUŘÁTKA: 774 401 189 

                   email: kuratka@msjilovska.cz
KOŤATA: 774 338 013 
                   email: kotata@,sjilovska.cz

MYŠKY: 774 691 089 
                  email: mysky@msjilovkska.cz

LIŠKY: 775 798 915 

                 email: lisky@msjilovska.cz
SLONI: 777 169 305 

                email: sloni@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020