Platba školného

Vedoucí školní jídelny:   Helena Filová

Telefon: 241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz


Úplata za předškolní vzdělávání (školné)
Úplata za celodenní předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022  byla stanovena na 710,- Kč měsíčně.
Děti, které navštěvují poslední ročník MŠ a děti s odkladem školní docházky , dle novely školského zákona, neplatí.

Pravila pro výběr školného upravuje vnitřní směrnice školy.


Variabilní symbol vám bude přidělen.

Číslo účtu: 2000 841319/0800

Stanovení výše školného na školní rok 2021/2022

školné na červenec 2021

Platba školného za březen a duben 2021

Vážení rodiče,

výše školného za měsíc březen 2021 bude záviset na otevření školky. Bude-li školka otevřená od 22.3.2021, bude školné za březen poměrně zkráceno. Částku včas uveřejníme.

Bude-li školka uzavřena celý měsíc březen 2021, školné na tento měsíc neplaťte.

Stejný postup bude následovat v dubnu 2021.


Děkujeme

ředitelka MŠ

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2020

Potvrzení za školné 2020, které může zákonný zástupce uplatnit jako slevu na dani, budou k dispozici k vyzvednutí u hospodářky školní jídelny od 11.1.2021Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

 zřizovatel školy: 

MČ Praha 4

Městská část Praha 4

 pověřenec DPO: 
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek

Kontakty

 ředitelka: Bc. Ivana Vocetková 
tel. 734 101 745
ředitelna:  tel. 241 011 888
e-mail: info@msjilovska.cz

 vedoucí školní jídelny: Helena Filová 
tel. 241 011 881
e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy
IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty
na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 nebo 241 011 880
KUŘÁTKA: 774 401 189 nebo  241 011 882
KOŤATA: 774 338 013 nebo 241 011 883
MYŠKY: 774 691 089 nebo 241 011 884
LIŠKY: 775 798 915 nebo  241 011 885
SLONI: 777 169 305 nebo 241 011 886

e-mail na třídy: tridy@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020