POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ VYŽIVOVANÉHO DÍTĚTE ZA OBDOBÍ ROKU 2022

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte za období roku 2022 bude pro rodiče k dispozici od 17.1.2023 na kmenové třídě.Platby stravné a školné

Připomínáme úhradu školného a stravného vždy do 15. dne v měsíci.

Rodičům, kteří mají nastavené trvalé příkazy z loňského školního  roku , připomínáme je třeba navýšit zálohy na stravné, jelikož loňské zálohy 800,- Kč již nepokryjí měsíční náklady.

částky k 1.9.2022:

  • stravné 900,- Kč 
  • školné 700,- Kč

Stanovení výše školného na školní rok 2022/2023

Platba školného

Vedoucí školní jídelny:   Helena Filová

Telefon: 241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz


Úplata za předškolní vzdělávání (školné)
Úplata za celodenní předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023  byla stanovena na 700,- Kč měsíčně.
Děti, které navštěvují poslední ročník MŠ a děti s odkladem školní docházky , dle novely školského zákona, neplatí.

Pravila pro výběr školného upravuje vnitřní směrnice školy.


Variabilní symbol přidělí dítěti vedoucí školní jídelny.

Číslo účtu: 2000 841319/0800

Přeplatky za stravné, školné a akce školy

Úhrada školného a stravného za červenec 2022

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění v MŠ

Vážení rodiče,


potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2021 si můžete od 13.1.2022 vyzvednout u paní učitelky na kmenové třídě dítěte.


Ředitelka MŠ

Stanovení výše školného na školní rok 2021/2022Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

zřizovatel školy:

MČ praha 4

Městská část Praha 4

pověřenec DPO:
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz


Prohlášení o přístupnosti stránek

KONTAKTY

ředitelka: Bc. Ivana Vocetková

tel. 734 101 745

ředitelna: tel. 241 011 888

e-mail: info@msjilovska.cz

vedoucí školní jídelny: Helena Filová

tel. 241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy

IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 nebo 241 011 880 

                  email: berusky@msjilovska.cz

KUŘÁTKA: 774 401 189 nebo  241 011 882

                   email: kuratka@msjilovska.cz
KOŤATA: 774 338 013 nebo 241 011 883
                   email: kotata@,sjilovska.cz

MYŠKY: 774 691 089 nebo 241 011 884
                  email: mysky@msjilovkska.cz

LIŠKY: 775 798 915 nebo  241 011 885

                 email: lisky@msjilovska.cz
SLONI: 777 169 305 nebo 241 011 886

                email: sloni@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020