Švédské samoobslužné stoly pro děti

Jíst je naše biologická potřeba a chutě nám také ovlivňují naše smysly...chuť, čich, hmat a zrak. Jak se správně říká, jíme i očima.

A proto chceme u dětí tyto smysly využít a podpořit u nich chuť k jídlu a obecně vytvářet pozitivní vztah k jídlu a zdravému životnímu stylu. Tyto pohnutky nás vedou k zavedení švédských stolů a to vždy jednou do měsíce, které nahradí klasickou dopolední svačinku. 

Děti budou mít možnost vybrat si z několika pokrmů a sami se také obsloužit a třeba i namazat chléb. Paní učitelky dohlédnou na to, aby každé dítě něco snědlo a vypilo. Obsah švédských stolů se bude obměňovat. 

Věříme, že si děti takto více pochutnají.


Tak jim popřejeme: "dobrou chuť"!


ředitelka

Balíček finanční pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 (dále jen „usnesení ZHMP“) umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Podmínky získání finanční pomoci : https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

 1. Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.
 2. Opatření spočívající v prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:
 3. příspěvek či doplatek na bydlení;
 4. okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 5. přídavek na dítě;
 6. dávky pěstounské péče;
 7. čelí exekuci/insolvenci;
 8. po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

1.etapa: přijímání žádostí v ředitelně MŠ 27.9.2022 v čase od 9 do 17 hodin.

 • zda bude či nebude žádosti vyhověno rozhoduje ředitel školy
 • v případě vyhovění žádosti ředitel uvede jaká úplata bude prominuta
 • vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školné, stravné na školní rok 2022/2023 od 1.10.2022.
 • nelze žádat zpětně

1.etapa: přijímání žádostí v ředitelně MŠ 27.10.2022 v čase od 9 do 17 hodin.

 • zda bude či nebude žádosti vyhověno rozhoduje ředitel školy
 • v případě vyhovění žádosti ředitel uvede jaká úplata bude prominuta
 • vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školné, stravné na školní rok 2022/2023 od 1.11.2022.
 • nelze žádat zpětně
Žádost o prominutí úplaty (ke stažení)
Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY (ke stažení)

Platby stravné a školné

Připomínáme úhradu školného a stravného vždy do 15. dne v měsíci.

Rodičům, kteří mají nastavené trvalé příkazy z loňského školního  roku , připomínáme je třeba navýšit zálohy na stravné, jelikož loňské zálohy 800,- Kč již nepokryjí měsíční náklady.

částky k 1.9.2022:

 • stravné 900,- Kč 
 • školné 700,- Kč

Platba stravného - aktualizace k 14.9.2022

Vedoucí školní jídelny: Helena Filová

Telefon: 241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz
Vážení rodiče,


v souvislosti se soustavným zdražováním veškerých potravin jsme nuceni od 1.5.2022 zvýšit stravné následovně:

Děti 3-6 let s celodenní docházkou: 43,- Kč/ den

Děti 7 let s celodenní docházkou: 46,- Kč / den

V ceně celodenní docházky: svačina, oběd, odpolední přesnídávka, celodenní pitný režim (viz směrnice č.8)

Platba za stravné – zálohově : 900,-Kč/měsíc


Pravidla pro výběr stravného upravuje vnitřní směrnice školy.

Variabilní symbol vám bude přidělen .

Číslo účtu: 2000 841319/0800

V Praze dne 14.9.2022

Směrnice č. 8 - stravování dětí

Přeplatky za stravné, školné a akce školy

Úhrada školného a stravného za červenec 2022Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

zřizovatel školy:

MČ praha 4

Městská část Praha 4

pověřenec DPO:
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz


Prohlášení o přístupnosti stránek

KONTAKTY

ředitelka: Bc. Ivana Vocetková

tel. 734 101 745

ředitelna: tel. 241 011 888

e-mail: info@msjilovska.cz

vedoucí školní jídelny: Helena Filová

tel. 241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy

IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 nebo 241 011 880 

                  email: berusky@msjilovska.cz

KUŘÁTKA: 774 401 189 nebo  241 011 882

                   email: kuratka@msjilovska.cz
KOŤATA: 774 338 013 nebo 241 011 883
                   email: kotata@,sjilovska.cz

MYŠKY: 774 691 089 nebo 241 011 884
                  email: mysky@msjilovkska.cz

LIŠKY: 775 798 915 nebo  241 011 885

                 email: lisky@msjilovska.cz
SLONI: 777 169 305 nebo 241 011 886

                email: sloni@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020