čipy

Zakoupení čipů lze formou vratné zálohy 100,- Kč u vedoucí školní jídelny od 4.9.2023 v úředních hodinách.

Počet kusů na dítě do rodiny: 2 ks

Informace k platbám pro rodiče nově přijatých dětí

Rodiče nově přijatých dětí obdrží v září 2023 na své třídě

 • informace k platbám včetně variabilního symbolu, čísla účtu - školné, stravné
 • přihlášku ke stravování  

Dotazy v souvislosti se školným a stravným zasílejte: hospodarka@msjilovska.cz

Informaci o pozdějším nástupu zasílejte: info@msjilovska.cz

Vyúčtování stravného

Vyúčtování stravného proběhne v těchto fázích:

1. v červenci 2023 - přeplatky budou zaslány rodičům dětí, kteří v červenci nemají nahlášenou docházku

2. v srpnu 2023 - přeplatky budou zaslány rodičům dětí, kteří mají nahlášenou docházku v červenci

 • přeplatky budou zasílány na čísla účtů, které si rodiče nahlásili na začátku školního roku
 • v případě dotazů v souvislosti se stravným, podrobným vyúčtováním nebo školným , kontaktujte vedoucí školní jídelny: hospodarka@msjilovska.cz

Balíček finanční pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 (dále jen „usnesení ZHMP“) umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Podmínky získání finanční pomoci : https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

 1. Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.
 2. Opatření spočívající v prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:
 3. příspěvek či doplatek na bydlení;
 4. okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 5. přídavek na dítě;
 6. dávky pěstounské péče;
 7. čelí exekuci/insolvenci;
 8. po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

1.etapa: přijímání žádostí v ředitelně MŠ 27.9.2022 v čase od 9 do 17 hodin.

 • zda bude či nebude žádosti vyhověno rozhoduje ředitel školy
 • v případě vyhovění žádosti ředitel uvede jaká úplata bude prominuta
 • vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školné, stravné na školní rok 2022/2023 od 1.10.2022.
 • nelze žádat zpětně

1.etapa: přijímání žádostí v ředitelně MŠ 27.10.2022 v čase od 9 do 17 hodin.

 • zda bude či nebude žádosti vyhověno rozhoduje ředitel školy
 • v případě vyhovění žádosti ředitel uvede jaká úplata bude prominuta
 • vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školné, stravné na školní rok 2022/2023 od 1.11.2022.
 • nelze žádat zpětně
Žádost o prominutí úplaty (ke stažení)
Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY (ke stažení)

platby červenec 2023

Platby červenec 2023

 • stravné: 43,- Kč/den, děti s OŠD 46,- Kč/den
 • školné 700,- Kč - v případě docházky jednoho a více dnů
 • školné se nekrátí ani v případě kratší docházky
 • školné nehradí: předškoláci, dětí OŠD a děti, které nebudou mít ani jeden den docházky
 • úhrada školného a stravného za červenec 2023 do 30.6.2023

Platby stravné a školné

Připomínáme úhradu školného a stravného vždy do 15. dne v měsíci.

Rodičům, kteří mají nastavené trvalé příkazy z loňského školního  roku , připomínáme je třeba navýšit zálohy na stravné, jelikož loňské zálohy 800,- Kč již nepokryjí měsíční náklady.

částky k 1.9.2022:

 • stravné 900,- Kč 
 • školné 700,- Kč

Přeplatky za stravné, školné a akce školy

Úhrada školného a stravného za červenec 2022

Platba stravného - aktualizace k 14.9.2022

Vedoucí školní jídelny: Helena Filová

Telefon: 241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz
Vážení rodiče,


v souvislosti se soustavným zdražováním veškerých potravin jsme nuceni od 1.5.2022 zvýšit stravné následovně:

Děti 3-6 let s celodenní docházkou: 43,- Kč/ den

Děti 7 let s celodenní docházkou: 46,- Kč / den

V ceně celodenní docházky: svačina, oběd, odpolední přesnídávka, celodenní pitný režim (viz směrnice č.8)

Platba za stravné – zálohově : 900,-Kč/měsíc


Pravidla pro výběr stravného upravuje vnitřní směrnice školy.

Variabilní symbol vám bude přidělen .

Číslo účtu: 2000 841319/0800

V Praze dne 14.9.2022

Směrnice č. 8 - stravování dětíMateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

zřizovatel školy:

MČ praha 4

Městská část Praha 4

pověřenec DPO:
tel: 261 192 487
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Mgr. Jana Pužmanová, MBA


Prohlášení o přístupnosti stránek

KONTAKTY

ředitelka: Bc. Ivana Vocetková

e-mail: info@msjilovska.cz

vedoucí školní jídelny: Helena Filová

tel., 608 039 244,  241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy

IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 

                  email: berusky@msjilovska.cz

KUŘÁTKA: 774 401 189 

                   email: kuratka@msjilovska.cz
KOŤATA: 774 338 013 
                   email: kotata@,sjilovska.cz

MYŠKY: 774 691 089 
                  email: mysky@msjilovkska.cz

LIŠKY: 775 798 915 

                 email: lisky@msjilovska.cz
SLONI: 777 169 305 

                email: sloni@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020