Prezentace naší školy

Vítáme Vás a zveme na návštěvu ZDE

Vážení rodiče,

v důsledku epidemiologické situace nelze provádět prezentaci naší školky osobně, proto se Vám pokusíme naši MŠ představit na dálku.

Naše MOTTO "otevřená školka"

Chceme tím říci, že u nás mají dveře otevřené jak děti, tak rodiče. Zároveň Vám také rádi odpovíme na otázky, které Vás zajímají.

Základní informace o nás:

Třídy

Máme šest tříd ve dvou pavilonech.

Děti jsou rozděleny podle věku a postupují (většinou) každý rok do jiné třídy a také se jim mění paní učitelky.

Třídy máme vybavené širokou škálou hraček a pomůcek, které jsou důkladně vybrány pro věkovou kategorii dětí dané třídy.

Názvy tříd:

  • Kuřátka
  • Berušky
  • Myšky
  • Koťátka
  • Lišky
  • Slůňata

Personál školy

  • vzdělávání dětí poskytuje 13 učitelek, včetně ředitelky, a jeden speciální pedagog
  • uklízí nám 3 paní uklízečky a pan školník
  • o stravu se nám starají 4 paní kuchařky

Inkluze

Ve školce máme několik asistentek pedagoga, které pomáhají dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Dětem s odlišným mateřským jazykem vypomáhá dvojjazyčný asistent.

Tato personální podpora přispívá ke zkvalitnění vzdělávání dětí .

Vzdělávací program školy (ŠVP)

Vzdělávací nabídka naší školky vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Téma a celý obsah ŠVP reaguje na potřeby dětí a využívá dobrou lokalitu školy. Jednotlivé programy tříd se přizpůsobují věkové kategorii dětí a paní učitelky v průběhu roku seznamují rodiče s činnostmi, které mají ve svém třídním programu v daný školní rok.

Zahrada

Naše školní zahrada je členěna na několik úseků, děti se na nich pravidelně střídají, aby měly možnost využít všechny herní prvky. V loňském školním roce byly opraveny tři pískoviště a všechny herní prvky, zakoupen zahradní altán s tabulí a posezením. V letošním roce plánujeme zakoupení dalšího zahradního prvku-lezeckou stěnu.

Jídelníček

Strava dětí je založena na dodržování spotřebního koše a norem, které udává platná legislativa. Paní kuchařky se snaží obsahem a skladbou jídelníčku přizpůsobit dětem, aby jim chutnalo. Děti mají denně zeleninu i ovoce.

Kroužky

V době před pandemií probíhalo na naší školce několik kroužků: pohybový kroužek, fotbálek a keramika.

Keramiku u nás vedou naše paní učitelky a výrobky pečou v naší keramické peci.


Vážení rodiče,

naší prioritou je vytvořit takové podmínky a vzdělávací nabídku , aby děti byly ve školce spokojené a šťastné a zároveň je chceme dobře připravit na vstup do základní školy. Budeme rádi, když nám i naší pedagogické práci budete důvěřovat ,tím bude naše spolupráce  efektivnější.

Těšíme se na Vás a Vaši návštěvu u nás!

Bc. Ivana Vocetková, ředitelka MŠ
Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

 zřizovatel školy: 

MČ Praha 4

Městská část Praha 4

 pověřenec DPO: 
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek

Kontakty

 ředitelka: Bc. Ivana Vocetková 
tel. 734 101 745
ředitelna:  tel. 241 011 888
e-mail: info@msjilovska.cz

 vedoucí školní jídelny: Helena Filová 
tel. 241 011 881
e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy
IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty
na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 nebo 241 011 880
KUŘÁTKA: 774 401 189 nebo  241 011 882
KOŤATA: 774 338 013 nebo 241 011 883
MYŠKY: 774 691 089 nebo 241 011 884
LIŠKY: 775 798 915 nebo  241 011 885
SLONI: 777 169 305 nebo 241 011 886

e-mail na třídy: tridy@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020