Jak dětem usnadnit adaptaci ve školce

Adaptační plán

Adaptační plán je vypracován z důvodu klidného a citlivého nástupu dětí do naší školky. Usilujeme o to, aby dítě chodilo do školky rádo a bylo v ní spokojené. Proto je nezbytná spolupráce a komunikace školky s rodiči. Ve školce se snažíme přizpůsobit adaptaci potřebám dětí. Vnímáme, že dítě potřebuje klidné přijetí, toleranci, empatický přístup nejen učitelek, ale také ostatního personálu školky. Takovým přístupem si u dítěte školka může získat důvěru a ulehčit pobyt ve školce bez přítomnosti rodiče.

Kroky adaptačního plánu:

Zápis, Den otevřených dveří – osobní kontakt rodičů s ředitelkou a učitelkou.

Informační leták - je rozdán v době Dne otevřených dveří.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí – červen.

Samotný nástup dítěte do školky má několik fází. Jednotlivé fáze délky pobytu dítěte ve školce se prodlužuje v závislosti na stupni adaptace dítěte, a to vždy po dohodě s učitelkou nebo ředitelkou školky:

• 1. fáze – dítě zůstává v MŠ nejdéle do 9:30 hodin (odchází po svačině před pobytem venku, oběd a odpolední svačina se dítěti odhlašuje, rodič neplatí)

• 2. fáze – dítě zůstává v MŠ nejdéle do 11:00 hodin (odchází před obědem, oběd a odpolední svačina se dítěti odhlašuje, rodič neplatí)

• 3. fáze – dítě odchází po obědě 12 30 - 12 45 hodin (rodič neplatí odpolední svačinu)

• 4. fáze – dítě zůstává i na spaní

Jednotlivé fáze nemusí na sebe navazovat (lze přeskočit), časové období vychází vždy s individuálních potřeb dítěte.

Doporučení jednotlivých fází:

• 1. fáze - 1-2 týdny

• 2. fáze – 1-2 týdny

• 3. fáze – 1-3 týdny

• 4. fáze – doporučujeme 5-6 týden

Předávání dítěte do třídy:

• zbytečně neprodlužujte ranní loučení (prodlužováním loučení prodlužujete pláč dítěte)

• nevyvolávejte v dítěti lítost nad vzájemným odloučením

• pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale i rozhodní (je běžné, že dítě pláče, poměrně často se však uklidní za pár minut po odchodu rodičů)

• nikdy neodcházejte tajně, bez rozloučení

• pokud dáte dítěti slib (přijdu za chvíli, přijdu po obědě), vždy jej splňte

• pokud jeden z rodičů nese předávání dítěte těžce, je lepší, aby dítě vodil druhý rodič

V krajních případech při neustupujícím pláči voláme rodičům, aby si dítě vyzvedli ze školky dříve.

Desatero rad pro rodiče, aby usnadnily svému dítěti nástup do školky:

• Navštěvujte s dítětem rodiny s jinými dětmi, mateřská centra, kamarády.

• Nechávejte dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka.

• Povídejte si s dítětem, hrajte si s ním, věnujte se mu.

• Každý den si udělejte čas na čtenou pohádku.

• Zaměřte se na rozvoj sebeobsluhy (použít WC, umýt si ruce, držet lžíci, obléci kalhoty, obout boty apod.)

• Nespěchejte na dítě, dopřejte mu čas, aby zvládlo věci samo.

• Nevychvalujte školku ani školkou nevyhrožujte, držte se reality.

• Vysvětlujte dítěti vhodné a nevhodné chování, proč tomu tak je.

Při nástupu do školky se rodičům doporučuje, aby dítě zvládalo tyto kompetence:

• Samostatně se pohybovat, chodit, běhat.

• Sedět po celou dobu u jídla, držet lžíci, pít z hrnečku.

• Používat toaletu vědomě, umýt si ruce.

• Chodit po schodech, držet se zábradlí.

  • Snažit se uklízet si hračky.

• Reagovat na pokyny a na své jméno.
Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

zřizovatel školy:

MČ praha 4

Městská část Praha 4

pověřenec DPO:
tel: 261 192 487
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Mgr. Jana Pužmanová, MBA


Prohlášení o přístupnosti stránek

KONTAKTY

ředitelka: Bc. Ivana Vocetková

e-mail: info@msjilovska.cz

vedoucí školní jídelny: Helena Filová

tel., 608 039 244,  241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy

IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 

                  email: berusky@msjilovska.cz

KUŘÁTKA: 774 401 189 

                   email: kuratka@msjilovska.cz
KOŤATA: 774 338 013 
                   email: kotata@,sjilovska.cz

MYŠKY: 774 691 089 
                  email: mysky@msjilovkska.cz

LIŠKY: 775 798 915 

                 email: lisky@msjilovska.cz
SLONI: 777 169 305 

                email: sloni@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020