Balíček finanční pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 (dále jen „usnesení ZHMP“) umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Podmínky získání finanční pomoci : https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

 1. Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.
 2. Opatření spočívající v prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:
 3. příspěvek či doplatek na bydlení;
 4. okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 5. přídavek na dítě;
 6. dávky pěstounské péče;
 7. čelí exekuci/insolvenci;
 8. po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

1.etapa: přijímání žádostí v ředitelně MŠ 27.9.2022 v čase od 9 do 17 hodin.

 • zda bude či nebude žádosti vyhověno rozhoduje ředitel školy
 • v případě vyhovění žádosti ředitel uvede jaká úplata bude prominuta
 • vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školné, stravné na školní rok 2022/2023 od 1.10.2022.
 • nelze žádat zpětně

1.etapa: přijímání žádostí v ředitelně MŠ 27.10.2022 v čase od 9 do 17 hodin.

 • zda bude či nebude žádosti vyhověno rozhoduje ředitel školy
 • v případě vyhovění žádosti ředitel uvede jaká úplata bude prominuta
 • vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školné, stravné na školní rok 2022/2023 od 1.11.2022.
 • nelze žádat zpětně
Žádost o prominutí úplaty (ke stažení)
Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY (ke stažení)

Akce na říjen

ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ  - pro přihlášené děti


5.10. Sloni, Lišky – Divadlo KC 12 Modřany - dopoledne

10.10. - Myšky - DRAKIÁDA – pouštění draků v Třešňovce - dopoledne

12.10. Koťata - tělocvična ZŠ Jílovská, 8,55-9,40 hodin

           - Kuřátka, Berušky, Myšky, Koťata - divadlo ve školce: „Houbařská pohádka“ - dopoledne

18.10. - Myšky – výlet do Krčského lesa, dopoledne

21.10. - Myšky - tělocvična ZŠ Jílovská, 8,55-9,40 hodin

 25.10.Sloni – program „Cukr, Káva, limonáda“, o správné výživě – dopoledne

31.10. - Myšky - Strašidelný karneval - dopoledneaktualizováno 16.9.2022


Akce na září

5.9. - Kuřátka - třídní schůzky - v  16 hodin

6.9. - Berušky - třídní schůzky - v 16 hodin

       - Myšky - třídní schůzky -  v  17 hodin

7. 9. - Sloni - tělocvična ZŠ Jílovská, 55-  9 40 hodin

                    - třídní schůzky - v 17 hodin

8.9. pro všechny třídy - schůzka rodičů SRPŠ v 17 hodin - v Základní škole Jílovská

12.9. pro všechny třídy - dopoledne s Policií české republiky- výukový program

       - Lišky - třídní schůzky - v 16 hodin

13.9. - Koťata - třídní schůzky - v 16 30 hodin

         - Kuřátka a Berušky - divadlo ve školce

14.9. - Sloni - Den stromů - celodenní výlet 

          -ukázková hodina JUDA - zrušena

21.9. - Lišky - tělocvična ZŠ Jílovská, 8 55 - 9 40 hodin

         - Koťata - dopolední vycházka na hřiště Točná

27.9. - Lišky - Toulcův dvůr - celodenní výlet - POZOR, AKCE SE PŘESOUVÁ NA 26.9
aktualizováno 16.9.2022

Platby stravné a školné

Připomínáme úhradu školného a stravného vždy do 15. dne v měsíci.

Rodičům, kteří mají nastavené trvalé příkazy z loňského školního  roku , připomínáme je třeba navýšit zálohy na stravné, jelikož loňské zálohy 800,- Kč již nepokryjí měsíční náklady.

částky k 1.9.2022:

 • stravné 900,- Kč 
 • školné 700,- Kč

nabídka kroužků na školní rok 2022/2023

Zapsat dítě do kroužku lze:

 • na přihlašovacím seznamu v šatně na kmenové třídě
 • v termínu od 12.-16.září 2022
 • čas kroužků bude uveden na přihlašovacím seznamu
 • zahájení kroužků - říjen 2022

nabídka kroužků:

Sloni a Lišky: keramika

 1. bude probíhat v režimu 1 lekce za 14 dní
 2. počet lekcí za pololetí: sudý týden 8, lichý týden 7
 3. časy budou uvedeny na přihlašovacích seznamech
 4. kroužek povede třídní učitelka ze třídy Lišek, třídní učitelka ze třídy Slonů
 5. cena za lekci: 100,- Kč
 6. úhrada na BÚ do 30.9.2022
 7. číslo účtu a variabilní symbol bude předán učitelkou na třídě

Sloni a Lišky: pohybový kroužek

 1. bude probíhat každé pondělí
 2. čas kroužku: 15 15 - 16 hodin
 3. kroužek povede třídní učitelka ze třídy Slonů
 4. cena za lekci: 60,- Kč
 5. počet lekcí za pololetí: 16
 6. úhrada na BÚ do 30.9.2022
 7. číslo účtu a variabilní symbol bude předán učitelkou na třídě

Myšky a Koťata: keramika

 1. bude probíhat v režimu každé sudé a liché úterý
 2. počet lekcí za pololetí: 8
 3. v čase od: 15  -16  hodin (aktualizováno)
 4. kroužek povede paní asistentka ze třídy Slůňat
 5. cena za lekci: 100,- Kč
 6. úhrada na BÚ do 30.9.2022
 7. číslo účtu a variabilní symbol bude předán učitelkou na třídě

Sloni, Lišky, Koťata, Myšky: výuka češtiny je určena:

 1. dětem cizincům s povinným předškolním vzděláváním
 2. dětem s odlišným mateřským jazykem než je čeština
 3. výuku povedou některé naše paní učitelky v určeném čase
 4. výuka je zdarma
 5. rodiče dětí s výukou češtiny budou informováni o podrobnostech osobně na třídě

aktualizace 20.září 2022

Kroužek Juda odpadá

Je nám velice líto, ale ukázková hodina a kroužek Juda v letošním školním roce nelze otevřít.

13.9.2022 nám Mgr. David Dubský, Judo ELITE, oznámil, že lektorka pro tuto věkovou kategorii z rodinných důvodů lekce nezahájí.

Vzhledem k této situaci a zkušenostem s externími lektory, bude naše školka zajišťovat kroužky pouze s pedagogy z vlastních řad.

Příspěvek SRPŠ

Příspěvek do fondu SRPŠ :

I.pololetí: 750,- Kč

II.pololetí: 750,- Kč


číslo účtu: 270 230 0437/2010


Variabilní symbol: bude přidělen.

Třídní učitelka předá osobně písemnou informaci o variabilním symbolu.

výrobky z keramiky

Výrobky z kroužku keramiky za loňský školní rok má v průběhu 14 dnů dodat agentura Rytmik-kroužky.

Rodiče budou informováni emailem touto agenturou.


Veškeré informace v souvislosti s kroužkem zodpoví:

Veronika Janečková

ředitelka RYTMIK Dětem o.p.s.

Praha 4, 9 a Praha - západ

Tel: +420 606 805 553

E-mail: v.janeckova@rytmik-krouzky.cz

https://www.rytmik-krouzky.cz

Ukázková hodina JUDA - 14.9. 2022 v 16 hodin. - ZRUŠENO

Ukázkovou hodinu JUDA  ZRUŠENA. 

aktualizováno: 13.9.2022

Třídní schůzky 8.září 2022, v 17 hod v Základní škole Jílovská

Kuřátka - třídní schůzky

Kuřátka- třídní schůzka v 16 hodin., ve třídě.

Pro kvalitnější komunikaci školky s rodiči máme nové emaily na třídy

Z důvodu zkvalitnění komunikace školy a učitele s rodiči máme od letošního školního roku nové emaily na třídy.


Paní učitelky budou na svých třídách zasílat podrobné informace k plánovaných akcím, případně odpovídat na dotazy rodičům.

Upozorňujeme však rodiče, že omluvit dítě z docházky lze pouze:

 • telefonicky (pevná linka, mobil)
 • SMS na mobil
 • písemně do sešitu v šatně

Organizace prvního dne ve školce

 • příchod 6,30- 8,30 hodin
 • délku pobytu ve školce (9,30, 11, po obědě, po spaní) nahlásit třídní učitelce
 • v chodně u hlaního vchodu budou na nástěnce k dispozici seznamy se jmény dětí a jejich zařazení do tříd
 • po seznámení se s třídou dítěte jej rodič odvede do kmenové šatny, kde se dítě přezuje a převleče a následně rodič předá dítě třídní učitelce
 • všechny informace poskytnou třídní učitelky, informace na nástěnkách, nebo webové stránky školky
 • informace k platbám u vedoucí školní jídelny v úřední hodiny
 • vyzvednutí čípů u vedoucí školní jídelny v úřední hodiny
 • omluvy dětí na mobilní telefon kmenové třídy - SMS, nebo telefonicky

Jak dětem usnadnit adaptaci ve školce

Informace na š.r.2022/2023 - Překlad UA

Na záhoncích nám to pěkně roste

Informace na školní rok 2022/2023

přerušení provozu 1.8.-31.8.2022

Přerušení provozu z důvodu letních prázdnin proběhne od 1.8. do 31.8.2022.

Přejeme příjemnou dovolenou a krásné sluneční léto.

Školní rok 2022/2023 zahájíme 1. září 2022.


Těší se na Vás kolektiv MŠ Jílovská


Projekt "Zahradník"

Provoz v červenci 2022 : 7-17 hod.- provozní řád

odevzdání čipů

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí- 20.června 2022

Vážení rodiče,


srdečně Vás zveme na informační schůzku rodičů nově přijatých dětí od září 2022.

 • 20.června 2022
 • od 16 hodin
 • třída Lišek

Program:

 • informace o organizaci školního roku
 • adaptační program školky
 • platby školného a stravného
 • aktivity školky 
 • dotazy

Těšíme se na Vás a prosíme účast bez dětí.

Děkujeme za pochopení

Ivana Vocetková, ředitelka

Malý zahradník zahájen

Chodíme cvičit do tělocvičny ZŠ

Vážení rodiče,


uvědomujeme si, že pro děti je pohyb nejen přirozená, ale také nezbytná aktivita, která jim přináší radost, podporuje vůli, soutěživost a zdraví životní styl. Proto máme pro naše děti  připravené návštěvy ve velké a malé tělocvičně ZŠ Jílovská. Tyto budou probíhat jednu hodinu týdně a to vždy ve středu dopoledne. Třídní učitelky dětem připraví zajímavý program tak, aby si děti nejen zacvičily na tělocvičném nářadí, ale také, aby si osvojily základní pohybové dovednosti a cvičení se pro ně stalo radostí.

ředitelka MŠ

Zakoupení čipů

Vážení rodiče,

pro vstup do budovy školky je potřeba použít ČIP.

Čipy lze zakoupit na vratnou zálohu  u vedoucí školní jídelny v úředních hodinách.

ředitelka

Provoz o prázdninách bude v červenci 2022

Rada městské části Praha 4 schválila prázdninový provoz MŠ, které zřizuje: ZDE


PROVOZ ČERVENEC 2022

od 1. července do 29. července 2022 bude zajištěn provoz ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4. 

Nahlášení docházky během července je nutné nahlásit do 15.4.2022 na své třídě. Informace k organizaci provozu v červenci 2022, obdrží rodiče dětí s dostatečným předstihem.

PROVOZ V SRPNU 2022 PŘERUŠEN

od 1. srpna do 31. srpna 2022 bude provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 bez výjimky přerušen.

ZÁŘÍ

Od 1. září 2022 pak bude provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 opět plně obnoven.


MOŽNOSTI NA ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI V SRPNU

1. Praha 4 nabízí rodičům dětí z MŠ zřizovaných MČ Praha 4 na měsíc srpen příměstský tábor a službu domácího hlídání.

Předběžná přihláška na příměstský tábor 2022 pro děti z MŠ  v příloze. Předběžnou přihlášku nutno odevzdat ve své MŠ do konce března.

2. Leták - Domácí hlídání , viz příloha

3. Informace k Domácímu hlídání , viz příloha

Praha 4 připravuje na měsíc srpen ve spolupráci s AFK Slavoj Podolí Praha a Základní školy Bítovská tři týdenní turnusy příměstského tábora pro děti z mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4. Ten se uskuteční v prostorách ZŠ Bítovská. Kromě toho bude k dispozici služba Domácího hlídání, kterou zajistí Zdravotnické zařízení MČ Praha 4.Přihláška na příměstský tábor (ke stažení)
Informace k domácímu hlídání (ke stažení)

Přeplatky za stravné, školné a akce školy

Dotazníkové šetření

Dětský den ve školce - 1.června 2022 - sportovní odpoledne

Výsledky zápisu 2022 - 1.kolo - vydávání rozhodnutí

Uveřejnění seznamu přijatých dětí: 25.5.2022 - na webových stránkách školy a venkovní vitríně


Vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a zpětvzetí žádosti: 25.5.2022, 13-15 hod. v ředitelně MŠ

Komunitní setkání s rodiči 18.května 2022

Komunitní setkání pro děti a rodiče na téma: "Indonésie nejen za pohádkou" plánujeme na 18.5.2022 od 14 hod. do 16. hod.

Podrobné informace včas uveřejníme.


ředitelka

Úhrada školného a stravného za červenec 2022

Mobilní dopravní hřiště 16.5.2022

Nový projekt školky - "MALÝ ZAHRADNÍK"

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění v MŠ

Vážení rodiče,


potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2021 si můžete od 13.1.2022 vyzvednout u paní učitelky na kmenové třídě dítěte.


Ředitelka MŠ

Nové umývárny a toalety

Vážení rodiče,

v průběhu letních měsíců nám náš zřizovatel, Městská část Praha 4, zajistil a zafinancoval rekonstrukci dětských i učitelských  umýváren a WC u tříd Berušek, Kuřátek, Koťátek a Myšek.

Jsme moc rádi, že děti 1.září přijdou do nového a čistého prostředí.

Velký dík patří také kolektivu naší MŠ, kterému se podařilo všechno včas uklidit a připravit.


ředitelka MŠMateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

 zřizovatel školy: 

MČ Praha 4

Městská část Praha 4

 pověřenec DPO: 
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek

Kontakty

 ředitelka: Bc. Ivana Vocetková 
tel. 734 101 745
ředitelna:  tel. 241 011 888
e-mail: info@msjilovska.cz

 vedoucí školní jídelny: Helena Filová 
tel. 241 011 881
e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy
IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty
na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 nebo 241 011 880
KUŘÁTKA: 774 401 189 nebo  241 011 882
KOŤATA: 774 338 013 nebo 241 011 883
MYŠKY: 774 691 089 nebo 241 011 884
LIŠKY: 775 798 915 nebo  241 011 885
SLONI: 777 169 305 nebo 241 011 886

e-mail na třídy: tridy@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020