Přání

Vážení rodiče,

kolektiv naší školky přeje Vám i dětem krásné léto a dovolenou.

Dětem, které odchází do základní školy, přeji úspěšný školní rok a především, ať se jim ve škole líbí a daří.

Rodičům přeji, aby měli také možnost si odpočinout a nabrat energii do dalšího školního roku.

Školní rok 2021/2022 zahájíme 1.září 2021.


Budeme se na Vás těšit !


Bc. Ivana Vocetková, ředitelka

Prázdninový provoz bude v červenci 2021

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem je prázdninový provoz v letošním školním roce zajištěn takto:

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  je zajištěn  od 1.7. do 30.7.2021 . 

Vzhledem k chystané rekonstrukci umýváren celého prvního pavilonu (červenec a srpen), budeme mít k dispozici pouze 2 třídy na naší MŠ Jílovská.

V případě vyššího počtu zájemců o prázdninový provoz, budou muset být některé naše děti v náhradních prostorách jiné MŠ nebo ZŠ.

Náhradní prostory upřesníme 4.6.2021.

PROSÍME  O ZÁVAZNÉ  NAHLÁŠENÍ  PRÁZDNINOVÉ  DOCHÁZKY  NEJPOZDĚJI  DO  28.5.2021.


V srpnu jsou z důvodů úklidu, oprav, čerpání dovolené zaměstnanců a přípravy na nový školní rok všechny mateřské školy v Praze 4 uzavřeny.

Všichni rodiče potvrdí svým podpisem seznámení se s organizací prázdninového provozu a přihlášení dítěte do 28.5.2021.Jak přihlásit dítě na červenec 2021: tabulka na nástěnce v kmenové třídě

Platby na prázdninový provoz červenec 2021: zaplatit nejpozději do 30.6.2021 školné i stravné

Školné na červenec 2021: přihlášené děti 800,- Kč, školné se nekrátí. Neplatí předškoláci a nepřihlášené děti na červencovou docházku

Stravné na červenec 2021: výše platby dle počtu dnů docházky

Provozní řád prázdninového provozu: viz příloha


V případě nejasností kontaktujte:

ředitelka: info@msjilovska.cz

vedoucí ŠJ: hospodarka@msjilovska.cz

Pirátský den v Liškách

Lišky - rozloučení s předškoláky 22.6.2021

Těšíme se na rozloučení s předškoláky ze třídy Lišek. Podrobné informace poskytnou paní učitelky na třídě.

Pirátský den v Liškách

Loučení s předškoláky u Slonů

Výlet - farmapark Soběhrdy Lišky a Sloni

V úterý 15.6. 2021 jedou třídy Lišky a Sloni na výlet do farmaparku Soběhrdy. Informace poskytnou třídní učitelky.

Výlet Sloni 9.6.2021

Výlet Lišky 9.6.2021

Koťátka a Myšky jedou na výlet

Vážení rodiče,

konečně jsme se dočkali! S vekou radostí oznamuji, že třída Koťátek a Myšek pojedou na výlet. Podrobnosti v příloze.

ředitelka

Lišky - pyžamová párty 1.6.2021

Přijde k nám fotograf

Milí rodiče,

tímto Vám oznamujeme, že k nám 31.5.2021 dopoledne přijde fotograf.

Děti se budou fotit na společnou fotku své třídy i jednotlivě.ředitelka

Zvýšená bezpečnostní opatření budou pokračovat ještě v pondělí 24.5.2021

Výhružný anonym

Vážení rodiče,


dne 20.5.2021  v 10,50 hod. dopoledne mne informovala Policie ČR, Praha 4 Lhotka a náš zřizovatel  o anonymních výhrůžkách obsahující hrozbu útoku (založení požáru aj.) v objektu blíže neurčené školy. 

Dle pokynů Policie naše MŠ zajistí bezpečnostní opatření  (z taktických a bezpečnostních důvodů neuvádíme)

Doporučujeme zvýšenou pozornost na odložené podezřelé předměty, výskyt cizích osob v areálu školy a na veškeré nestandardní události.

Tato opatření zůstanou v platnosti do odvolání

V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte tísňovou linku 158.

V případě, že se rodič rozhodne zítřejší (21.5.2021) docházku dítěte omluvit, stačí tak učinit formou SMS na mobilní telefon kmenové třídy.


Děkujeme

Bc. Ivana Vocetková, ředitelka

Pozitivní osoba ve třídě Myšek

Vážení rodiče,


ve třídě Myšek se vyskytla osoba s pozitivním výsledkem na Covid-19. Třída se od 11.5. uzavírá a čekáme na informace od HSP.

Provoz školky od 3.5.2021

Vážení rodiče,


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: 

V mateřských školách od 3. 5. 2021

 • se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.


Jsme velice rádi, že jsme se dočkali a můžeme opět otevřít bez předešlých omezení. Informace o případných akcích (výlet, divadla, loučení s předškoláky apod.) Vám v tuto chvíli nejsme schopny sdělit, vše bude záviset na dalším vývoji situace. Budeme se snažit některé akce zorganizovat a tím zpestřit dětem konec školního roku.


Těšíme se na Vás i děti 3.5.2021.

V případě, že tento den dítě nenastoupí, prosíme o nahlášení absence formou SMS na mobilní číslo třídy do které Vaše dítě dochází.


Přeji nám všem, aby konec školního roku byl radostný a klidný.


Bc. Ivana Vocetková, ředitelka MŠ


Zkušební testování neinvazivní metodou

Městská část Praha 4 připravila ve spolupráci se společností Pronatal, členem skupiny Medicon, zkušební testování žáků tzv. neinvazivní metodou, tedy stěrem z úst. Toto testování se bude týkat dětí, které špatně snášejí stěr z nosu.

Testování proběhne VE ZKUŠEBNÍM PROVOZU ve středu 28. dubna a v neděli 2. května od 15 do 17 hodin na adrese: Poliklinika Zelený pruh, Roškotova 1717/2, Praha 4, vchod z ulice U Družstva práce.

Všechny rodiče, kteří ještě mají o toto testování zájem, by se měli NEPRODLENĚ REGISTROVAT: ZDE

Ihned po ukončení zkušebního provozu dojde k jeho vyhodnocení a pokud o testování bude dostatečný zájem, bude pokračovat i nadále.

Zveme Vás na on-line webinář

Vážení rodiče,

link na webinář najdete pod ikonou třídy.

ředitelka MŠ

link na on-line webinář

https://meet.google.com/gch-vdkg-iak

Odkazy na dotazy spojené s testováním, distančním vzdělávání a další informace

Překlady - RU, UK, Vi v přílohách

Vyjádření MŠMT k testování

Manuály MŠMT k provozu škol


Překlad -RU

Překlad - UK

Překlad - Vi

Informace k otevření MŠ 12.4.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že informace k otevření školy a manuál MŠMT byl škole zaslán DS dnes 7.4.2021, prosíme Vás tímto o rychlé a závazné nahlášení docházky. Jedná se především o rodiče dětí IZS, aby bylo možné do pondělí 12.4.2021 připravit skupiny a zajistit personál. 

 • Prosíme o nahlášení docházky do čtvrtka  8.4.2021 (netýká se rodičů, kteří dnes již telefonicky docházku nahlásili třídní učitelce)
 • Informace o docházce pošlete na telefon třídy - SMS

Podrobné informace k provozu a testování budou na webových stránkách k dispozici do pátku 9.4.2021 jakmile se vedení školy důkladně seznámí s manuály MŠMT.

Děkujeme Vám za spolupráci a rychlé nahlášení docházky.


Bc. Ivana Vocetková, ředitelkaPODMÍNKY K ZAHÁJENÍ PROVOZU OD 12.4.2021

1. Provoz školky bude zahájen od 12.4.2021 za následujících podmínek:

 • pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (předškoláci)
 • děti budou ve skupině maximálně po 15 (rozdělení bude v kompetenci třídních učitelek)
 • skupiny se nesmí míchat, přeřazovat děti do jiné skupiny nelze
 • 2 x týdně testování dítěte ( provede zákonný zástupce)
 • děti bez roušek
 • osoba doprovázející dítě respirátor

2. Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

3.

 • Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. 
 • Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí. 
 • O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy. 
 • Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole. 
 • Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání. 
 • Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

4. Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.


Opatření k otevření a testování dětí od 12.4.2021

Provoz školky bude zahájen od 12.4.2021 pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (předškoláci).

Informace pro rodiče

217_návod na použití AG testů.pdf (ke stažení)

Plnění informační povinnosti v souvislosti se samotestováním dětí

Informace z MŠMT

Školné za březen 2021

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření školky školné za měsíc březen 2021 nebude účtováno.

V případě, že Vám platba z důvodu trvalého příkazu odešla, přeplatek bude vrácen při vyúčtování v srpnu 2021. Dotazy k vyúčtování školného i stravného je možné zaslat na email hospodářky školky: hospodarka@msjilovska.cz .

Výše školného na duben 2021 bude stanovena v závislosti na délce uzavření MŠ.


Děkujeme

ředitelka MŠ


Uzavření MŠ stále pokračuje

Vážení rodiče,

zákaz vstupu dětí do školky se prodlužuje do 28.3.2021.


ředitelka MŠ

Zápis do ZŠ Jílovská - informace

Vážení rodiče,

předáváme informace k zápis ZŠ Jílovská: 

Den otevřených dveří k zápisu do 1.tříd na ZŠ Jílovská 1100 - 23.3.2021:

Odkaz na informace k zápisu ZDE

Dotované obědy pro předškoláky

Dotované obědy jsou určeny pro předškoláky v době distančního vzdělávání.

Z ekonomických důvodů je třeba, aby bylo k odběru přihlášeno minimálně 50% předškoláků.

Podrobné informace viz. příloha.

Určená škola pro děti rodičů IZS

Školy, zajišťující tuto službu:

ZŠ U Krčského lesa

MŠ Fillova


Přihlášení do určené MŠ:

 • zaměstnavatel nahlásí na níže uvedenou emailovou adresu dítě svého zaměstnance, jeho osobní údaje a vybranou školu
 • kontaktní emailová adresa pro přihlašování stanislav.sivaninec@praha.eu

Mgr. Stanislav Sivaninec

specialista školství oddělení regionálního školství

Telefon: +420 236 00 5927

Uzavření MŠ a ošetřovné

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE ),

kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ.


Ošetřovné pro rodiče zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Prodloužení karantény Berušek a Kuřátek

Na základě pozitivního výsledku testu je prodloužena karanténa Berušek a Kuřátek do 1.3.2021 včetně.

Rozhodující je datum, kdy bylo dítě ve školce naposled s pozitivní osobou.

Informace od HSP :

Dne 19. 2. byl/byla v kontaktu žák/žákyně/pedagog Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro prodloužení stávajícího karanténního opatření do 1. 3. 2021.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a nosohltanu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí), u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu Chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém Chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte, nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

ING. ELIŠKA KOZOVÁ

ODBORNÝ RADA ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 446

+420 770 161 489

Kuchařky školky v karanténě - prosíme rodiče o spolupráci

Vážení rodiče,

z důvodu karantény personálu školní kuchyně (od 26.2.2021) zajišťuje ředitelka školky náhradní způsob stravování dětí.

Z těchto důvodů prosíme rodiče o spolupráci a závazné nahlášení docházky dětí v týdnu od 1.3.-5.3.2021.

Organizace a provoz jednotlivých tříd ještě není znám, nejsou vyhodnoceny všechny testy.

Docházku nahlaste nejpozději do 28.2.2021 do 12 hod. způsobem:

 • SMS na třídu dítěte
 • jméno dítěte
 • docházka v týdnu ANO x NE


Děkujeme za spolupráci

Aktuální karantény tříd

Prodloužení karantény Myšky a Koťata

Ve dnech 21., 22. a/nebo 23. 2. byl/byla v kontaktu žák/žákyně/pedagog Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro prodloužení stávajícího karanténního opatření 

do 5. 3. 2021.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a nosohltanu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí), u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu Chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém Chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte, nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

ING. ELIŠKA KOZOVÁ

ODBORNÝ RADA ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

ID datové schránky: zpqai2i

Uzavření tříd Koťat a Myšek

Z důvodu pozitivní osoby na Covid-19 se od 24.2.2021 uzavírají třídy: Koťata a Myšky


Dne 16. 2. byl/byla v kontaktu žák/žákyně/pedagog Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 26. 2. 2021.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z nosohltanu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí), u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu Chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém Chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte, nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

ING. ELIŠKA KOZOVÁ

ODBORNÝ RADA ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 446

+420 770 161 489

Logo k vložení do podpisu v mailu

Třída Berušek a Kuřátek se od 23.2.2021 uzavírá

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu pozitivní osoby na COVID -19 se třída Berušek a Kuřátek od 23.2.2021 uzavírá.

Na informace od HSP o průběhu karantény čekáme.

Karanténa Slonů, Berušek, Kuřátek do 26.2.2021

Ve dnech 15. - 16. 2. byl/byla v kontaktu žák/žákyně/pedagog Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 26. 2. 2021.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z nosohltanu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí), u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu Chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém Chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte, nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

ING. ELIŠKA KOZOVÁ

ODBORNÝ RADA ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 446

+420 770 161 489

Logo k vložení do podpisu v mailu

Karantény tříd: Kuřata, Berušky, Myšky, Koťata, Sloni

Třída Slonů od 22.2.2021 uzavřena

Vážení rodiče,

z důvodu kontaktu dětí s pozitivní osobou na COVID-19 bude třída Slonů od 22.2.2021 uzavřena.

Čekáme na podrobné informace od Hygienická stanice Praha.

Poslední kontakt s pozitivní osobou byl: 16.2.2021

Projektový den zrušen

Projektový den pro Slony a Lišky plánovaný na 17.2.2021 je zrušen.

Náhradní termín bude oznámen .

Budeme mít karneval

Dne 9. února od 9-10 hodin bude karneval. Paní učitelky si na svých třídách připraví vlastní program.

Prosíme rodiče, aby dětem přinesli na tento den masky.

Věříme, že si karneval všichni užijeme.


Informace k prázdninovému provozu

Vážení rodiče,

v současné době informace k provozu během prázdnin najdete v příloze - dvě varianty .

V případě nových informací Vám bude zaslána hromadná SMS.


Bc. Ivana Vocetková, ředitelka


Šikana - program primární prevence- Sloni a Lišky

Distanční vzdělávání pro předškoláky

Vážení rodiče,

povinnost vzdělávat distančním způsobem v případech vymezených v § 184a školského zákona se na mateřské školy vztahuje od začátku školního roku. My máme distanční vzdělávání  uvedené v příloze školního řádu.

Mateřská škola má povinnost poskytovat distanční vzdělávání (DV) předškolákům.

My budeme  rodičům DV poskytovat prostřednictvím mailů. Paní učitelky budou každý týden zasílat na Vaše maily náměty, pracovní listy ,odkazy internetových stránek apod.

Plně si uvědomujme náročnost situace, kterou nyní  s uzavřením školky máte. Je možné, že mohou mít někteří z Vás objektivní důvody , kdy se Vám nepodaří plnit vzdělávací nabídku, kterou Vám paní učitelky poskytnou. Proto budeme plně akceptovat Vaše možnosti a paní učitelky k tomu také tak přistupovat.

Přeji dětem a nám všem, aby jsme se co nejdříve opět společně setkali v naší školce a abychom konečně mohli dětem poskytnout veškeré aktivity, které pro ně celou dobu máme připravené.

Ivana Vocetková, ředitelka

Porucha odstraněna- školka otevřena

Vážení rodiče,

poruchu dodávky tepla se podařila nečekaně odstranit v nočních hodinách, školka je tedy dnes (19.1.2021) otevřena.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

ředitelka MŠ


Uzavření MŠ z důvodu přerušení dodávky tepla

Vážení rodiče,


z důvodu poruchy dodávky tepla a teplé vody, bude zítra 19.1. 2021 školka uzavřena.

Předpokládaná doba ukončení opravy:19.1.2021 v 18 hod.


Omlouváme se za komplikace.


ředitelka MŠ

Jak se dobře mít - program primární prevence - Sloni a Lišky

Programy primární prevence pro předškoláky

Vážení rodiče,

zapojili jsme se do akce programů primární prevence , které jsou určeny pro naše předškoláky. Informace o programu a termíny jsou k dispozici v přílohách.

Keramika a pohybový kroužek do konce školního roku již neproběhnou

Kroužek keramiky a Bavíme se pohybem se do konce školního roku již neotevře.

Rodiče, kteří tyto kroužky již zaplatili, mohou u paní hospodářky požádat o vrácení částky.

Nová mobilní telefonní čísla na třídách

Vážení rodiče,

z důvodu zkvalitnění informačního systému školy, byly na třídy zakoupeny mobilní telefony. Tyto budou paní učitelky mít nejen na třídě, ale také u sebe i v době na zahradě či vycházce.

Na mobilní číslo dané třídy lze také zasílat SMS ohledně docházky, ovšem vždy bude platit systém omluv - v daný den nejpozději do 8 15 hod.

Původní telefonní čísla na pevné linky budou stále platit.

NOVÁ ČÍSLA:

KUŘÁTKA:    774 401 189

BERUŠKY:    774 990 184

MYŠKY:         774 691 089

KOŤATA:        774 338 013

LIŠKY:            775 798 915

SLONI:           777 169 305


Zahájení provozu od 4.1.2021

Karanténa třídy Slonů a Lišek

111_sloni a lišky prosinec.pdf (ke stažení)

Uzavření tříd Lišek a Slůňat

Z důvodu pozitivního testu na Covid-19 u paní učitelky, budou od 22.12.2020 třídy Lišek a Slůňat uzavřeny.

Další informace budou sděleny Hygienickou stanicí Praha.


Poslední kontakt s nakaženou osobou: 17.12.2020

Případné dotazy volejte ředitelce: 734 101 745

Logopedické vyšetření pro Myšky

Náhradní termín logopedického vyšetření pro Myšky bude v pondělí 14.12.2020 od 9 hod.

Akce "Děti dětem"

Přichází čas vánoční

Vážení rodiče,

přichází čas vánoční, čas přání, radosti, čas velkého očekávání především pro naše děti. Vánoce jsou dny, kdy se loučíme s tím "starým" a vítáme to "nové" co přijde. 

Byl to pro všechny rok náročný a především děti byly ošizeny o spoustu zábavy a možnosti být více se svými kamarády. A právě proto Vám všem přeje tým MŠ Jílovská  pevné zdraví, klidné svátky vánoční, dětem splnění vysněných přání a rodičům možnost alespoň trochu si odpočinout a vychutnat si poslední dny tohoto roku.

Věřím, že Nový rok 2021 nám všem přinese zdraví a druhá polovina školního roku bude fungovat bez veškerých omezení.

S přátelským pozdravem

Ivana Vocetková, ředitelka


Kroužky

Zahájení kroužků do odvolání pozastaveno.

Třída Kuřátek od 30.10.2020 v karanténě

Dne 21. 10. 2020 bylo dítě ze třídy Kuřátek, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 31. 10. 2020.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

Viz: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html


Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.


Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

Děti z této třídy tedy mohou zpět do školky nastoupit v pondělí 2. 11. za předpokladu, že budou mít negativní test a budou bezpříznakové.

ING. ELIŠKA KOZOVÁ

ODBORNÝ RADA ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 446


+420 770 161 489

Kroužky na školní rok 2020/2021

Dezinfekce rukou

Aktualizace opatřeníMateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

 zřizovatel školy: 

MČ Praha 4

Městská část Praha 4

 pověřenec DPO: 
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek

Kontakty

 ředitelka: Bc. Ivana Vocetková 
tel. 734 101 745
ředitelna:  tel. 241 011 888
e-mail: info@msjilovska.cz

 vedoucí školní jídelny: Helena Filová 
tel. 241 011 881
e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy
IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty
na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 nebo 241 011 880
KUŘÁTKA: 774 401 189 nebo  241 011 882
KOŤATA: 774 338 013 nebo 241 011 883
MYŠKY: 774 691 089 nebo 241 011 884
LIŠKY: 775 798 915 nebo  241 011 885
SLONI: 777 169 305 nebo 241 011 886

e-mail na třídy: tridy@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020