Distanční vzdělávání pro předškoláky

Vážení rodiče,

povinnost vzdělávat distančním způsobem v případech vymezených v § 184a školského zákona se na mateřské školy vztahuje od začátku školního roku. My máme distanční vzdělávání  uvedené v příloze školního řádu.

Mateřská škola má povinnost poskytovat distanční vzdělávání (DV) předškolákům.

My budeme  rodičům DV poskytovat prostřednictvím mailů. Paní učitelky budou každý týden zasílat na Vaše maily náměty, pracovní listy ,odkazy internetových stránek apod.

Plně si uvědomujme náročnost situace, kterou nyní  s uzavřením školky máte. Je možné, že mohou mít někteří z Vás objektivní důvody , kdy se Vám nepodaří plnit vzdělávací nabídku, kterou Vám paní učitelky poskytnou. Proto budeme plně akceptovat Vaše možnosti a paní učitelky k tomu také tak přistupovat.

Přeji dětem a nám všem, aby jsme se co nejdříve opět společně setkali v naší školce a abychom konečně mohli dětem poskytnout veškeré aktivity, které pro ně celou dobu máme připravené.

Ivana Vocetková, ředitelka


Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

 zřizovatel školy: 

MČ Praha 4

Městská část Praha 4

 pověřenec DPO: 
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek

Kontakty

 ředitelka: Bc. Ivana Vocetková 
tel. 734 101 745
ředitelna:  tel. 241 011 888
e-mail: info@msjilovska.cz

 vedoucí školní jídelny: Helena Filová 
tel. 241 011 881
e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy
IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty
na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 nebo 241 011 880
KUŘÁTKA: 774 401 189 nebo  241 011 882
KOŤATA: 774 338 013 nebo 241 011 883
MYŠKY: 774 691 089 nebo 241 011 884
LIŠKY: 775 798 915 nebo  241 011 885
SLONI: 777 169 305 nebo 241 011 886

e-mail na třídy: tridy@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020