Prázdninový provoz - informace pro rodiče z jiných MŠ

Vážení rodiče,

z důvodu velkého počtu zájemců z ostatních mateřských škol o prázdninový provoz na MŠ Jílovská (15.-28.7.2024), jsme nuceni uspořádat 23.5.2024 v 10:00 hodin losování, a to za přítomnosti jak zaměstnanců MŠ, tak zástupce zřizovatele.

Výsledek o přijetí bude uveřejněn na webových stránkách MŠ 23.5.2024 v odpoledních hodinách pod číslem, které zájemcům bylo zasláno emailem.

V případě nepřijetí do naší MŠ bude rodičům nabídnuta Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309/6.

Vámi podaná žádost na prázdninový provoz bude předána, včetně evidenčního listu, na ředitelství Krčské mateřské školy. Nabídnuto vám bude umístění na odloučené pracoviště Kukučínova 1150/3.

Informace o platbách: www.mstajovskeho.webnode.cz

Kontakt: mstajovskeho@email.cz, 241 727 059, 214 011 780

Tímto se omlouváme za komplikace.Bc. Ivana Vocetková, ředitelka MŠ


výsledky losování - letní provoz pro děti ostatních MŠ

Informace k platbám na MŠ Jílovská: platba nejpozději do 15.června 2024


  • číslo účtu: 2000841319/0800
  • variabilní symbol: jméno dítěte
  • školné: 448,- Kč (neplatí se za předškoláky a děti s OŠD)
  • stravné: 43,- Kč/ děti s OŠD 46,-


Další informace:

Pro vstup do MŠ je třeba použít ČIP, který lze zakoupit na zálohu u vedoucí ŠJ (pouze 1 do rodiny).


Kontakt na vedoucí ŠJ: hospodarka@msjilovska.cz


V případě dotazů kontaktujte ředitelku: info@msjilovska.cz


vloženo 23.5.2024

informace k letnímu provozu - přihlášky

přihláška v období 1.7.-14.7.2024 (ke stažení)
přihláška v období 29.7.-11.8.2028 (ke stažení)
přihláška v období 12.8.-25.8.2024 (ke stažení)
přihláška v období 15.7.-28.7.2024 (ke stažení)

Přerušení provozu v červenci 2024

Podrobné informace budou včas dodány zde  i na třídách.Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

zřizovatel školy:

MČ praha 4

Městská část Praha 4

pověřenec DPO:
tel: 261 192 487
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Mgr. Jana Pužmanová, MBA


Prohlášení o přístupnosti stránek

KONTAKTY

ředitelka: Bc. Ivana Vocetková

e-mail: info@msjilovska.cz

vedoucí školní jídelny: Helena Filová

tel., 608 039 244,  241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy

IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 

                  email: berusky@msjilovska.cz

KUŘÁTKA: 774 401 189 

                   email: kuratka@msjilovska.cz
KOŤATA: 774 338 013 
                   email: kotata@,sjilovska.cz

MYŠKY: 774 691 089 
                  email: mysky@msjilovkska.cz

LIŠKY: 775 798 915 

                 email: lisky@msjilovska.cz
SLONI: 777 169 305 

                email: sloni@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020