kroužky v týdnu 13.-17.3.2023

Kroužky v týdnu jarních prázdnin (13.-17.3.2023) odpadají, hodiny budou nahrazeny.

Platba kroužků na II.pololetí

Informace k platbě kroužků (číslo účtu a variabilní symbol)  na II. pololetí budou od 19.1.2023 na třídě u třídní učitelky.

Platba se týká přihlášených dětí.

Kroužky pro přihlášené dětí v I. pololetí

Prosíme rodiče dětí, které byly přihlášené na kroužky v I. pololetí, aby nahlásili třídní učitelce zda budou v kroužku pokračovat také ve II. pololetí.

Děkujeme  

Kroužky

Ve druhé polovině ledna bude možné přihlásit dítě na II.pololetí pohybového kroužku a keramiky.

Malá fotogalerie:

Změna termínu keramiky - třída Myšek

Kroužek keramiky pro děti ze třídy MYŠEK se z organizačních důvodů přesouvá na pondělí 19. prosince (místo 20.12.) , v čase od 15 - 16 hodin.

lekce keramiky - sudá středa - informace

Informace pro rodiče dětí, které navštěvují kroužek keramiky v sudou středu.


Po dobu nemoci paní učitelky Hany Jírové bude kroužek veden  asistentkou paní Janou Soukupovu. 

Lekce 9.11. byla nahrazena dne 10.11.


V případě dotazů můžete kontaktovat ředitelku.

Děkujeme za pochopení

nabídka kroužků na školní rok 2022/2023

Zapsat dítě do kroužku lze:

 • na přihlašovacím seznamu v šatně na kmenové třídě
 • v termínu od 12.-16.září 2022
 • čas kroužků bude uveden na přihlašovacím seznamu
 • zahájení kroužků - říjen 2022

nabídka kroužků:

Sloni a Lišky: keramika

 1. bude probíhat v režimu 1 lekce za 14 dní
 2. počet lekcí za pololetí: sudý týden 8, lichý týden 7
 3. časy budou uvedeny na přihlašovacích seznamech
 4. kroužek povede třídní učitelka ze třídy Lišek, třídní učitelka ze třídy Slonů
 5. cena za lekci: 100,- Kč
 6. úhrada na BÚ do 30.9.2022
 7. číslo účtu a variabilní symbol bude předán učitelkou na třídě

Sloni a Lišky: pohybový kroužek

 1. bude probíhat každé pondělí
 2. čas kroužku: 15 15 - 16 hodin
 3. kroužek povede třídní učitelka ze třídy Slonů
 4. cena za lekci: 60,- Kč
 5. počet lekcí za pololetí: 16
 6. úhrada na BÚ do 30.9.2022
 7. číslo účtu a variabilní symbol bude předán učitelkou na třídě

Myšky a Koťata: keramika

 1. bude probíhat v režimu každé sudé a liché úterý
 2. počet lekcí za pololetí: 8
 3. v čase od: 15  -16  hodin (aktualizováno)
 4. kroužek povede paní asistentka ze třídy Slůňat
 5. cena za lekci: 100,- Kč
 6. úhrada na BÚ do 30.9.2022
 7. číslo účtu a variabilní symbol bude předán učitelkou na třídě

Sloni, Lišky, Koťata, Myšky: výuka češtiny je určena:

 1. dětem cizincům s povinným předškolním vzděláváním
 2. dětem s odlišným mateřským jazykem než je čeština
 3. výuku povedou některé naše paní učitelky v určeném čase
 4. výuka je zdarma
 5. rodiče dětí s výukou češtiny budou informováni o podrobnostech osobně na třídě

aktualizace 20.září 2022

Kroužek Juda odpadá

Je nám velice líto, ale ukázková hodina a kroužek Juda v letošním školním roce nelze otevřít.

13.9.2022 nám Mgr. David Dubský, Judo ELITE, oznámil, že lektorka pro tuto věkovou kategorii z rodinných důvodů lekce nezahájí.

Vzhledem k této situaci a zkušenostem s externími lektory, bude naše školka zajišťovat kroužky pouze s pedagogy z vlastních řad.

výrobky z keramiky

Výrobky z kroužku keramiky za loňský školní rok má v průběhu 14 dnů dodat agentura Rytmik-kroužky.

Rodiče budou informováni emailem touto agenturou.


Veškeré informace v souvislosti s kroužkem zodpoví:

Veronika Janečková

ředitelka RYTMIK Dětem o.p.s.

Praha 4, 9 a Praha - západ

Tel: +420 606 805 553

E-mail: v.janeckova@rytmik-krouzky.cz

https://www.rytmik-krouzky.cz

Kroužky ve školním roce 2022/2023

V letošním školním roce povedou kroužky převážně naše paní učitelky.

Nabídka kroužků bude poskytnuta ve druhém týdnu v září.Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

zřizovatel školy:

MČ praha 4

Městská část Praha 4

pověřenec DPO:
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz


Prohlášení o přístupnosti stránek

KONTAKTY

ředitelka: Bc. Ivana Vocetková

tel. 734 101 745

ředitelna: tel. 241 011 888

e-mail: info@msjilovska.cz

vedoucí školní jídelny: Helena Filová

tel. 241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy

IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 nebo 241 011 880 

                  email: berusky@msjilovska.cz

KUŘÁTKA: 774 401 189 nebo  241 011 882

                   email: kuratka@msjilovska.cz
KOŤATA: 774 338 013 nebo 241 011 883
                   email: kotata@,sjilovska.cz

MYŠKY: 774 691 089 nebo 241 011 884
                  email: mysky@msjilovkska.cz

LIŠKY: 775 798 915 nebo  241 011 885

                 email: lisky@msjilovska.cz
SLONI: 777 169 305 nebo 241 011 886

                email: sloni@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020