Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí- 20.června 2022

Vážení rodiče,


srdečně Vás zveme na informační schůzku rodičů nově přijatých dětí od září 2022.

  • 20.června 2022
  • od 16 hodin
  • třída Lišek

Program:

  • informace o organizaci školního roku
  • adaptační program školky
  • platby školného a stravného
  • aktivity školky 
  • dotazy

Těšíme se na Vás a prosíme účast bez dětí.

Děkujeme za pochopení

Ivana Vocetková, ředitelka

Výsledky zápisu 2. kolo - pro cizince se statutem běžence-uprchlíka

Zápis pro cizince se statutem běžence-uprchlíka

Zápis pro cizince se statutem běžence-uprchlíka: termín 14. a 15.6.  2022, v čase od 13 -17 hod. do MŠ, Praha 4, Jílovská 75 na školní rok 2022/2023.


Zápis je určen pro cizince, jedná se pouze a výlučně o osoby:

  •  kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství, není-li v konkrétním případě v zákoně výslovně uvedeno jinak.


Přihláška - Ukr. (ke stažení)

seznam přijatých dětí 1. kolo -zápis 2022

Výsledky zápisu 2022 - 1.kolo - vydávání rozhodnutí

Uveřejnění seznamu přijatých dětí: 25.5.2022 - na webových stránkách školy a venkovní vitríně


Vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a zpětvzetí žádosti: 25.5.2022, 13-15 hod. v ředitelně MŠ

Zápis na školní rok 2022/2023

ŽÁDOST O PŘIJETÍ- odevzdat 11.nebo 12.5.2022 (ke stažení)
EVIDENČNÍ LIST - POTVRDIT PEDIATREM (ke stažení)
Oznámení individuálního vzdělávání (ke stažení)

Kritéria zápisu na školní rok 2022/2023

Aktualní informace k zápisu

Rada MČ Praha 4 - UsneseníMateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

 zřizovatel školy: 

MČ Praha 4

Městská část Praha 4

 pověřenec DPO: 
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek

Kontakty

 ředitelka: Bc. Ivana Vocetková 
tel. 734 101 745
ředitelna:  tel. 241 011 888
e-mail: info@msjilovska.cz

 vedoucí školní jídelny: Helena Filová 
tel. 241 011 881
e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy
IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty
na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 nebo 241 011 880
KUŘÁTKA: 774 401 189 nebo  241 011 882
KOŤATA: 774 338 013 nebo 241 011 883
MYŠKY: 774 691 089 nebo 241 011 884
LIŠKY: 775 798 915 nebo  241 011 885
SLONI: 777 169 305 nebo 241 011 886

e-mail na třídy: tridy@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020