27.6.2023 - Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat  27.6.2023, 

v čase od 16  do 17 hodin - třída Kuřátek.


Těšíme se na vás a prosíme účast bez dětí.


Děkujeme za pochopení.

Seznam přijatých dětí na školní rok 2023/2024

Zápis na školní rok 2023/2024

Průběh zápisu

1.

19-.4.2023 v čase 9-12 hodin - Vydávání žádostí o přijetí – v ředitelně MŠ

20.4.2023 v čase 13-18 hodin – Den otevřených dveří

                                                - vydávání žádostí o přijetí – třída Kuřátek

2. Podání vyplněné žádosti

Osobně odevzdat ve dnech od 10.5. do 11.5. 2023, v čase od 13 00 hod. do 18 00 hod. – v ředitelně školy

Netýká se cizinců se statusem běžence – uprchlíka pro které je určeno 2.kolo zápisu dne 13.6.2023, 13-18. hodin.


3. Jiný způsob podání žádosti

Žádost mohou zákonní zástupci také doručit následujícími způsoby: nejpozději do 11.5.2023

 Do datové schránky škole: vrumbiy

 e-mailem: info@msjilovska.cz pouze s elektronickým podpisem zákonného zástupce (e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží)

 Poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu: Mateřská škola, Jílovská 1175/75, Praha 4-Braník, 142 00

 Do poštovní schránky na vstupní brance do školky

4. Dokumenty potřebné k zápisu

 Doklad dítěte o trvalém pobytu v Městské části Praha 4,v případě cizinců s místem pobytu na území ČR déle než 90 dnů (zákonný zástupce předloží doklad o trvalém pobytu, cestovní pas, povolení k pobytu delší než 90 dní)

 Žádost o přijetí

 Kopie rodného listu dítěte

 Potvrzení praktického dětského lékaře - doložení řádného očkování

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které budou od 1.9.2023 plnit povinné předškolní vzdělávání


5. Přidělení registračního čísla a nahlížení do spisu

 Při podání žádosti bude přiděleno dítěti registrační číslo

 Nahlížení do spisu je možné 17.5. 2023, v čase od 13-14 hod.


6. Zveřejnění přijatých dětí

 Do 25.5.2022 na webu MŠ pod registračním číslem

 Venkovní vitrína MŠ


7. Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 V ředitelně MŠ 25.5.2022 v čase od 9-15 hod. Nevyzvednutá Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslány poštou.


8. Možnost individuálního vzdělávání (IV)

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2023. Formulář k IV

V Praze dne 9.3.2023 Bc. Ivana Vocetková, ředitelka MŠ


Žádost k přijetí 2023/2024 (ke stažení)
Potvrzení lékaře (ke stažení)
Evidenční list dítěte (ke stažení)
Individuální vzdělávání (ke stažení)Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

zřizovatel školy:

MČ praha 4

Městská část Praha 4

pověřenec DPO:
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz


Prohlášení o přístupnosti stránek

KONTAKTY

ředitelka: Bc. Ivana Vocetková

e-mail: info@msjilovska.cz

vedoucí školní jídelny: Helena Filová

tel., 608 039 244,  241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy

IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 

                  email: berusky@msjilovska.cz

KUŘÁTKA: 774 401 189 

                   email: kuratka@msjilovska.cz
KOŤATA: 774 338 013 
                   email: kotata@,sjilovska.cz

MYŠKY: 774 691 089 
                  email: mysky@msjilovkska.cz

LIŠKY: 775 798 915 

                 email: lisky@msjilovska.cz
SLONI: 777 169 305 

                email: sloni@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020