Platba příspěvku do fondu SRPŠ

Vážení rodiče,

Informace k platbě příspěvku do fondu SRPŠ (číslo účtu a variabilní symbol) 

na II. pololetí budou k dispozici na třídách od 23.1.2023.

Částka na II. Pololetí: 750,- Kč

Splatnost: do 28.2.2023

Předem děkujeme za příspěvek.

Spolek SRPŠ


Zpráva SRPŠ za I. pololetí

Vážení rodiče,

doufáme, že se dětem akce konané z prostředků Fondu líbily. Za dětmi dojíždělo divadlo, samy navštívily muzea, cvičily, účastnily se Projektového dne “O strašidlech z dýně“, Mikulášské besídky, rozsvícení vánočního stromečku, vyráběly vánoční dekorace apod.

Prostřednictvím Fondu bylo pro 1. pololetí roku vybráno 113.250 Kč na bankovní účet u Fio banky. Nevyužívané prostředky a příspěvky pro 2. pololetí, které byly uhrazeny předem, byly převáděné na spořící účet u stejné banky.

Za uvedené akce bylo uhrazeno 57.174 Kč. Nevyužité prostředky 1. pololetí, tj. 56.076 Kč budou převedeny do pololetí druhého, kde paní učitelky plánují ještě více akcí.

Tímto bychom chtěly všem rodičům poděkovat a zároveň požádat ty, kteří ještě na 2. pololetí nepřispěli, aby tak do 20. 1. 2023 učinili. Podklady pro platbu budou k dispozici u paní učitelky každé třídy.

Za spolek SRPŠ

Předsedkyně spolku: Bc. Barbora Pavlatová

Pokladní: Ing. Lenka Čerychová, Mgr. Barbora Nešporová

V Praze dne 15.1.2023


Informace SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Jílovská


Tímto bychom chtěly poděkovat Všem rodičům, protože všichni uhradili příspěvek SRPŠ.

IČO: 10721312

Číslo účtu: 2702300437/2010

Kontakt: srpsjilovska@seznam.cz

Vzhledem k tomu, že státní rozpočet určený na vzdělávací, kulturní a společenské akce není dostatečný a jelikož chceme dětem poskytovat co nejlepší podmínky pro jejich rozvoj byl stanoven finanční příspěvek do fondu SRPŠ. Ten činí 1.500 Kč za rok. Platba příspěvku je rozdělena na dvě pololetní úhrady, které je však možné uhradit najednou. VS přidělují třídní učitelky.

Platba se provádí bezhotovostním převodem na účet SRPŠ, vedeným u Fio Banky, a. s. Číslo účtu: 2702300437/2010.

Uvítáme i vyšší částky dle Vašeho uvážení. Z této částky hradíme mimo uvedené také dopravu, dárky k Vánocům, Mikuláši, Velikonocům, ke Dni dětí, potřeby ke kreativnímu tvoření, občerstvení apod.

Zaměstnanci školky nemají právo disponovat tímto účtem, to vše obstarávají pouze rodiče, kteří zastávají funkci ve výboru Spolek rodičů.

SRPŠ je dobrovolnou organizací, jejíž členem se stává každý, kdo uhradí uvedený příspěvek. Uhrazením příspěvku se jeho děti mohou účastnit akcí, které jsou tímto Spolkem organizovány.Předsedkyně spolku: Bc. Barbora Pavlatová

Za bankovní účet a pokladnu: Ing. Lenka Čerychová, Mgr. Barbora Nešporová


Příspěvky do fondu srpš k 4.10.2022

Zápis ze schůzky SRPŠ

Příspěvek SRPŠ

Příspěvek do fondu SRPŠ :

I.pololetí: 750,- Kč

II.pololetí: 750,- Kč


číslo účtu: 270 230 0437/2010


Variabilní symbol: bude přidělen.

Třídní učitelka předá osobně písemnou informaci o variabilním symbolu.

Třídní schůzky 8.září 2022, v 17 hod v Základní škole Jílovská

stanovy SRPŠMateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

zřizovatel školy:

MČ praha 4

Městská část Praha 4

pověřenec DPO:
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz


Prohlášení o přístupnosti stránek

KONTAKTY

ředitelka: Bc. Ivana Vocetková

tel. 734 101 745

ředitelna: tel. 241 011 888

e-mail: info@msjilovska.cz

vedoucí školní jídelny: Helena Filová

tel. 241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy

IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 nebo 241 011 880 

                  email: berusky@msjilovska.cz

KUŘÁTKA: 774 401 189 nebo  241 011 882

                   email: kuratka@msjilovska.cz
KOŤATA: 774 338 013 nebo 241 011 883
                   email: kotata@,sjilovska.cz

MYŠKY: 774 691 089 nebo 241 011 884
                  email: mysky@msjilovkska.cz

LIŠKY: 775 798 915 nebo  241 011 885

                 email: lisky@msjilovska.cz
SLONI: 777 169 305 nebo 241 011 886

                email: sloni@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020