schůze srpš

Zpráva spolku SRPŠ za š.r.2022/2023

Platba příspěvku do fondu SRPŠ

Vážení rodiče,

Informace k platbě příspěvku do fondu SRPŠ (číslo účtu a variabilní symbol) 

na II. pololetí budou k dispozici na třídách od 23.1.2023.

Částka na II. Pololetí: 750,- Kč

Splatnost: do 28.2.2023

Předem děkujeme za příspěvek.

Spolek SRPŠ


Zpráva SRPŠ za I. pololetí

Vážení rodiče,

doufáme, že se dětem akce konané z prostředků Fondu líbily. Za dětmi dojíždělo divadlo, samy navštívily muzea, cvičily, účastnily se Projektového dne “O strašidlech z dýně“, Mikulášské besídky, rozsvícení vánočního stromečku, vyráběly vánoční dekorace apod.

Prostřednictvím Fondu bylo pro 1. pololetí roku vybráno 113.250 Kč na bankovní účet u Fio banky. Nevyužívané prostředky a příspěvky pro 2. pololetí, které byly uhrazeny předem, byly převáděné na spořící účet u stejné banky.

Za uvedené akce bylo uhrazeno 57.174 Kč. Nevyužité prostředky 1. pololetí, tj. 56.076 Kč budou převedeny do pololetí druhého, kde paní učitelky plánují ještě více akcí.

Tímto bychom chtěly všem rodičům poděkovat a zároveň požádat ty, kteří ještě na 2. pololetí nepřispěli, aby tak do 20. 1. 2023 učinili. Podklady pro platbu budou k dispozici u paní učitelky každé třídy.

Za spolek SRPŠ

Předsedkyně spolku: Bc. Barbora Pavlatová

Pokladní: Ing. Lenka Čerychová, Mgr. Barbora Nešporová

V Praze dne 15.1.2023


Zápis ze schůzky SRPŠ

Příspěvky do fondu srpš k 4.10.2022

Příspěvek SRPŠ

Příspěvek do fondu SRPŠ :

I.pololetí: 750,- Kč

II.pololetí: 750,- Kč


číslo účtu: 270 230 0437/2010


Variabilní symbol: bude přidělen.

Třídní učitelka předá osobně písemnou informaci o variabilním symbolu.

stanovy SRPŠMateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

zřizovatel školy:

MČ praha 4

Městská část Praha 4

pověřenec DPO:
tel: 261 192 487
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Mgr. Jana Pužmanová, MBA


Prohlášení o přístupnosti stránek

KONTAKTY

ředitelka: Bc. Ivana Vocetková

e-mail: info@msjilovska.cz

vedoucí školní jídelny: Helena Filová

tel., 608 039 244,  241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy

IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 

                  email: berusky@msjilovska.cz

KUŘÁTKA: 774 401 189 

                   email: kuratka@msjilovska.cz
KOŤATA: 774 338 013 
                   email: kotata@,sjilovska.cz

MYŠKY: 774 691 089 
                  email: mysky@msjilovkska.cz

LIŠKY: 775 798 915 

                 email: lisky@msjilovska.cz
SLONI: 777 169 305 

                email: sloni@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020