Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat 24.8.2021 od 16 hod. na první informační schůzku - místo konání třída Lišek.

Schůzka je určena pro rodiče nově přijatých dětí.

Vzhledem k tomu, že máme k dispozici omezené prostory (nemáme tělocvičnu ani žádný větší sál), schůzka se bude konat ve třídě Lišek. Z tohoto důvodu Vás žádám o účast bez dětí.

Program schůzky:

  • adaptační program školky
  • organizace roku
  • denní činnosti dětí
  • stravování
  • platby
  • ostatní

V případě, že se Vám daný termín nehodí a schůzky se nezúčastníte, uveřejníme na webových stránkách informace ze schůzky písemně.

Zároveň Vám nabízím možnost kontaktovat přímo mou osobu:

email: info@msjilovska.cz

mobil: 734 101 745

Přeji dětem i Vám krásné léto a celý kolektiv MŠ Jílovská se těší na Vaše děti i Vás a také vzájemnou spolupráci.


Bc. Ivana Vocetková, ředitelka MŠ

Informační schůzka v posledním týdnu v srpnu 2021

Vážení rodiče,

informační schůzka se z organizačních důvodů posouvá na poslední týden v srpnu.

V případě dotazů kontaktujete, prosím, ředitelku na: info@msjilovska.cz .

Těšíme se na Vaše děti i Vás a přejeme krásné léto.


ředitelka

Seznam přijatých dětí

Rozhodnutí lze vyzvednout osobně v  pátek 28.5.2021 v ředitelně školy od 13 - 16 hod.

V případě nevyzvednutí se zasílá doporučeně poštou  pouze ROZHODNUTÍ  O NEPŘIJETÍ.

Zápis do MŠ

MČ Praha 4 - zápisy do MŠ a ZŠ

Organizace zápisu 2021 - aktuální informace

Žádost o přijetí (ke stažení)
Potvrzení o očkování - Evidenční list dítěte (ke stažení)
Oznámení individuálního vzdělávání (ke stažení)

Organizace

209_Evidenční list dítěte MŠ Jílovská 2021.pdf (ke stažení)

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

 zřizovatel školy: 

MČ Praha 4

Městská část Praha 4

 pověřenec DPO: 
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek

Kontakty

 ředitelka: Bc. Ivana Vocetková 
tel. 734 101 745
ředitelna:  tel. 241 011 888
e-mail: info@msjilovska.cz

 vedoucí školní jídelny: Helena Filová 
tel. 241 011 881
e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy
IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty
na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 nebo 241 011 880
KUŘÁTKA: 774 401 189 nebo  241 011 882
KOŤATA: 774 338 013 nebo 241 011 883
MYŠKY: 774 691 089 nebo 241 011 884
LIŠKY: 775 798 915 nebo  241 011 885
SLONI: 777 169 305 nebo 241 011 886

e-mail na třídy: tridy@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020